Подаване на сигнали за нередности

Сигнал за нередности може да подадете на следния имейл адрес: nerednosti@vikholding.bg