Бели Искър правен анализ

Изготвяне на правен анализ въз основа на Решение на Министерски съвет №740 от 15 октомври 2020 г. преди възлагане изготвянето на технически/работен проект за реконструкция на язовир „Бели Искър“.

Документация:
1. Покана