Документи

  1. Устав на "Български ВиК холдинг" ЕАД - тук
  2. Решение на Министерски съвет 582 - тук
  3. Решение на Министерски съвет 740 - тук
  4. Разпореждане 1 на Министерски съвет - тук
  5. Методика за оценка и класиране на обектите избрани за предоставяне на финансова помощ на дъщерни дружества - тук
  6. Критерии за приоритизация и избор на ВиК обекти, дейности и проекти за финансиране чрез "Български ВиК Холдинг" ЕАД - тук
  7. Правила и процедури за финансиране на дъщерни дружества (съобразно чл.5 от Устава на холдинга) - тук
  8. Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Български ВиК Холдинг ЕАД - тук