Ръководство на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

„Български ВиК холдинг“ ЕАД се управлява от Съвет на директорите в състав:
 
Ирена Георгиева – Изпълнителен директор 
Божидар Спасов – Председател на Съвета на директорите
Теодора Пакулева – Зам.-председател на Съвета на директорите
Любен Петров – Член на Съвета на директорите
Пламен Манолов - Член на Съвета на директорите