Структура на БВиКХ

„Български ВиК холдинг“ ЕАД се управлява от петчленен Съвет на директорите в състав:
 
Борислав Попов – Изпълнителен директор и зам.-председател на Съвета на директорите
Цветелина Василева – Председател на Съвета на директорите
Димитър Атанасов – Член на Съвета на директорите
Друми Друмев – Член на Съвета на директорите
Ивайло Ванков - Член на Съвета на директорите