Ръководство на „Български ВиК холдинг“ ЕАД

„Български ВиК холдинг“ ЕАД - Надзорен Съвет:

Ганчо Димитров
-  Председател
Кирил Симеонов - Зам.-председател
Ивелина Василева - член на НС
Росица Димитрова - член на НС
Богомил Петков - член на НС

„Български ВиК холдинг“ ЕАД - Управителен Съвет:
 
Лозко Лозев – Председател на УС  и Изпълнителен директор 
Ирена Георгиева – Зам.-председател на УС и Изпълнителен директор
Владимир Бибов – Член на УС
Атанас Бояджиев – Член на УС