КОНТАКТИ

Контактна информация

За медии:

Телефон: +359 876 561697
Е-mail: press@vikholding.bg
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Гр. София, бул. "Гоце Делчев" №142 - 142А
 

Адрес: Български ВиК холдинг ЕАД
Телефон: +359 (0) 876 421 401
E-mail: vikholding@vikholding.bg
Контактна форма