ВиК-Хасково подписа договора за закупуване на ВиК-Димитровград

          „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково купува „ВиК“ ООД Димитровград. Управителите на двете водни дружества – Божидар Желязков и Георги Тенчев, подписаха договора за продажба на търговското предприятие на „ВиК“ ООД Димитровград на „ВиК“ ЕООД Хасково.
          Водното дружество в областния град закупува общинското за сумата от 380 000 лв., заедно с правата, задълженията и фактическите отношения на „ВиК“ ООД Димитровград. С това ще приключи консолидацията в обособената територия.
          „ВиК“ ЕООД Хасково е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Управителят на водното дружество в Хасково Божидар Желязков и колегата му от Димитровград Георги Тенчев положиха подписите си пред нотариус, който завери документите.
          Предстои вписване на продажбата в Търговския регистър. След като това стане, „ВиК“ ЕООД Хасково ще започне да обслужва територията на община Димитровград. В договора е заложено фактическата промяна да стане след вписването в Търговския регистър, като се планира това да се случи от 1 април 2022 г.
          С приключването на консолидацията „ВиК“ ЕООД Хасково ще може да разработва проекти за подмяна на водопреносната и канализационна мрежи, за изграждането на пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода и др., които да се реализират с европейски средства. Финансирането ще помогне за постигането на крайната цел – да се подобри качеството на услугите и гражданите в областта да получават чиста и качествена питейна вода, както и модерни ВиК услуги.
           Всички служители на „ВиК“ ООД Димитровград преминават с трудовите си правоотношения към „ВиК“ ЕООД Хасково.
          След приключването на консолидацията цената на водата за крайните потребителите в община Димитровград ще се изравни с тази на всички останали потребители в Хасковска област. Така всички потребители в областта ще плащат комплексна цена в размер на 3,52 лв. с ДДС за кубик вода, която включва доставяне, отвеждане и пречистване на питейна вода. Абонатите, които не ползват услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води, заплащат само услугата „доставяне на питейна вода“ на цена от 2,88 лв. с ДДС за кубик вода. 
          През първия отчетен период след присъединяването на община Димитровград към обособената територия на АВиК-Хасково, потребените количества вода ще се фактурират според графика на засичане на водомерите. Периодът,  включващ два месеца – март и април, ще бъде разделен до 31 март и от 1 април 2022 г. Така всеки жител на община Димитровград ще бъде сигурен, че плаща точно изразходваното от него количество вода, на съответните цени преди и след сливането на двете водни дружества.
Пример:
Предходно отчитане на 15.03.2022 г.
Ново отчитане на 15.04.2022 г.
Консумация на вода е 10 куб.
Отчетен период: 30 дни
 
Разпределението е както следва:
 Тарифа Ед. цена Дни Кубици Стойност
Вода население - Димитровград 1.17 15 5 5.85
Вода население - Хасково 2.401 15 5 12.01
Канал - Димитровград 0.12 15 5 0.60
Канал - Хасково 0.114 15 5 0.57
Пречистване битово - Димитровград 0.26 15 5 1.30
Пречистване битово - Хасково 0.422 15 5 2.11

 Посочените цени са без ДДС.