ВиК-Хасково спазва погасителен план с ЕВН и настоява за разговори

"ВиК“ ЕООД Хасково спазва стриктно погасителен план за пристигащите фактури за електроенергия. В тежката кризисна ситуация с галопиращите цени на тока на свободния пазар дружеството полага всички усилия да е коректно към контрагентите и абонатите си. Убедени сме, че сложната ситуация с рекордните цени на електроенергията не се решава със заплахи, а с преговори.
През последните месеци във "ВиК” ЕООД Хасково пристигат три пъти по-високи фактури за ток. Ако до лятото на 2021 г. дружеството е плащало по около 400 000 лева на месец за електроенергия, то през септември 2021 г. сметката е за 1 078 000 лв.
"ВиК” ЕООД Хасково предлага ВиК услуги на абонатите си на регулирани цени, утвърдени от КЕВР. В същото време закупува електроенергия и строителни материали по цени на свободния пазар, които рязко се увеличиха през последните месеци.
В отговор на разпратено до медиите писмо от страна на ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД в качеството му на Доставчик от последна инстанция (ДПИ) с предупреждение за спиране на ел.захранването в административните сгради на "ВиК” ЕООД Хасково, сме длъжни да внесем следните уточнения:
  • Пристигналата за м. Август 2021 г. фактура за ток е в размер на 1 102 000 лв. Половината от сумата е заплатена, а останалата е договорена за разсрочено плащане на три  вноски. Следваме стриктно погасителния план.
  • Пристигналата за м. Септември 2021 г. фактура е в размер на 1 078 000 лв. Тя е също е по цени на ДПИ. Половината от сумата по нея вече е платена - 540 000 лв. В хода на преговорите с представители ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД поискахме отсрочка за останалата част от тази фактура. Вместо това получихме ултиматум, че ако не погасим останалата част от това задължение до 23 ноември 2021 г., от 25 ноември 2021 г. ще бъде прекъснато електрозахранването на административните сгради на "ВиК”  ЕООД Хасково в  гр.Хасково, гр.Симеоновград, гр.Любимец, гр.Ивайловград и гр.Тополовград, а на по-късен етап ще се спре електрозахранването на касови салони, работилници и др. Ако това стане факт, "ВиК” ЕООД Хасково ще бъде поставено в ситуация на невъзможност да изпълнява административните си функции, тъй като в посочените административни сгради се помещават и Центърът за работа с клиенти и Касовият салон, в които гражданите плащат месечните си сметки. Тогава как ще съберем сумите, за да погасим задълженията към ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД?
От м. Август месец "ВиК” ЕООД Хасково работи на ДПИ, тъй като по обявената обществена поръчка за доставчик на електроенергия, двете явили се компании, се отказаха. Предстои обявяването на нова обществена поръчка за доставчик на електроенергия.
В тази кризисна ситуация отново настояваме здравият разум да надделее и преговорите с ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД да продължат. "ВиК” ЕООД Хасково настоява за разсрочено плащане на пристигащите 3 пъти по-високи фактури за електроенергия. Редно е да се отчете и помощта от държавата, която ще покрие по 110 лева за МВтч от фактурите за м. Октомври и м. Ноември 2021 г. на небитовите абонати.
"Български ВиК холдинг“ ЕАД регистрира дружество, което да купува електроенергия за 22-те дъщерни ВиК дружества. Предстои то да кандидатства за лиценз пред КЕВР.
"ВиК” ЕООД Хасково е сред дъщерните дружества на ВиК Холдинга.