ВиК Холдингът към кметовете: Рекордно скъпият ток изяжда инвестициите за ВиК

ВиК операторите са изправени пред колапс заради рекордно високите цени на електроенергията, която купуват от Българската енергийна борса. Плащането на новите сметки за електричество ще се наложи да бъде направено за сметка на планираните инвестиционни дейности на дружествата, което не е в интерес нито на самите оператори, нито на общините и на гражданите. Това обяви изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг” ЕАД Илиян Илиев на работна среща с кметове от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В разговора от страна на „Български ВиК Холдинг” участваха Ася Стоянова – председател на УС, Ивайло Ванков – заместник-председател. Инициативата за срещата бе на „Български Вик Холдинг” и е провокирана от резкия скок на цените на електроенергията за промишлени нужди. В срещата с новото ръководство на „Български ВиК Холдинг” се включиха зам.-председателите на УС на НСОРБ – кметовете на Троян и Димитровград Донка Михайлова и Иво Димов, техни колеги от Управителния и Контролния съвет на Сдружението на общините, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.
Ръководството на ВиК Холдинга обясни, че през последната година основната дейност на Холдинга е насочена да подпомага изпаднали във финансови затруднения ВиК оператори.
В търсене на допирни точки за съвместна работа двете страни обсъдиха европейското изискване общинските ВиК дружества да влязат в областните ВиК Асоциации, за да има съответния регион достъп до безвъзмездни европейски средства от милиони левове за развитие на ВиК мрежата и инфраструктурата.
Донка Михайлова подчерта, че основният проблем пред окрупняването в сектора е моделът, при който успешните дружества поемат негативите на лошо управляваните, а гражданите са обречени да плащат високата цена на водата и безотговорността. Тя даде пример като разказа, че жителите на община Троян ползват ВиК услуги от общинско дружество, което поддържа цена на водата с 2 лв. по-ниска от съседните общини, загубите по водопреносната мрежа са намалели с 80% като резултат на почти напълно обновените тръбопроводи. С присъединяването на общинското ВиК към ВиК Асоциацията цената за потребителите рязко ще скочи за сметка на инвестициите, които ще бъдат пренасочени към региони, в които от десетилетия проблемите остават нерешени, заяви кметът на Троян. Донка Михайлова настоя българската държава да разпише механизъм за компенсиране на ВиК операторите в неконсолидираните територии.
„Няма как кметове и общини, които са си „написали домашното“ да бъдат поставяни под един знаменател с други, при които безхаберното отношение към проблема е факт вече 2 или 3 мандата“, заяви и кметът на Димитровград, който е изпълнил цялостен проект за воден цикъл, а общината системно инвестира и свои средства в подновяване на инфраструктурата.
Според действащото законодателство има изискване общинското ВиК да да се присъедини към  ВиК Асоциацията с център Хасково, която поддържа най-високата цена на водата, а качеството й от години е обект на журналистически разследвания. Решение на този казус Иво Димов вижда в намиране на механизъм, който да позволи диференциране на цените на водата за различните общини и ВиК оператори в рамките на консолидираната територия.
В тази посока са и внесените предложения от народни представители за промяна в текстове на Закона за изменение и допълнение на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.
Ръководствата на ВиК Холдинга и НСОРБ в следващия месец ще анализират обстойно европейските изисквания и действащите в други държави механизми, така че да бъде постигнат плавен преход по отношение на цените и справедливост по отношение на разпределението на ресурса за подкрепа в обновяването на инфраструктурата.
„Български ВиК Холдинг” и НСОРБ ще продължат да търсят допирни точки за решаване на задълбочаващите се проблеми в сектора. Ръководствата на двете структури считат, че има поле за диалог и намиране на справедливо и в интерес на гражданите решение на формулата „една асоциация – един район – една цена“. 
През октомври предстои „Български ВиК Холдинг” и НСОРБ да проведат нова среща, на която ще бъдат поканени представители на МРРБ и на КЕВР.
В работната среща взеха участие членовете на Управителния и Контролния съвет на НСОРБ  Георги Димитров – кмет на община Карнобат, Калин Каменов – кмет на община Враца, Радослав Ревански – кмет на община Белица, Неби Бозов – кмет на Община Сърница, Галина Стоянова – кмет на община Казанлък,  Николай Цветков – зам.-кмет на община Карлово, инж. Росица Плачкова - зам-кмет на община Кюстендил.