Водният проект на Габрово става най-добрият пример за успешно изпълнен мащабен ВИК проект