Главният инженер на ВиК Видин ще управлява водното дружество

Инж. Стоян Стоянов поема управлението на „ВиК – Видин“ ЕООД. Той работи във водното дружество повече от 30 г. В периода 1990 – 1999 г. е бил началник район - Видин, а от 2000 г. до края на май 2022 г. – главен инженер.
Инж. Стоян Стоянов ще управлява дружеството до провеждането на конкурс. Той има магистърска степен „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения“  от Висшия институт по архитектура и строителство.
„ВиК – Видин“ ЕООД е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД очаква инж. Стоян Стоянов да вложи експертизата и опита си в управлението на водното дружество, като разработи проекти със собствено и европейско финансиране за подобряване качеството на предлаганите услуги, намаляване на разходите за електроенергия, намаляване търговските и физическите загуби на вода, внедряване на нови технологии във ВиК мрежите, включително в контролни измервателни уреди и системи за бързо локализиране на аварии.