Инж. Огнян Кулишев е новият управител на „ВиК Пловдив"

 Инж. Огнян Кулишев е новият управител на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив. Той бе представен днес от Ася Стоянова – председател на УС и Ивайло Ванков – зам.-председател на УС на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив е дъщерно дружество на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. 
  Инж. Огнян Кулишев сменя Спартак Николов, който управляваше дружеството от 2015 г. до този момент.
Новият управител на „ВиК“ ЕООД - Пловдив има 25 години стаж в дружеството. Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) - гр. София, специалност „Водоснабдяване и канализация” с профил  „Мрежи и съоръжения” с образователна-квалификационна степен „магистър-инженер“.
  От юли 1986 до юни 1990 г. е заемал длъжността проектант във ВиК ЕООД – Пловдив. Занимавал се е с проектиране на ВиК мрежи и съоръжения.
  От 1990 до 2006 г. последователно е заемал длъжностите „Началник район Южен - гр. Пловдив“, „Началник район Изток - гр. Пловдив“, „Началник район Север – гр .Пловдив“ във „ВиК“ ЕООД – Пловдив.
  От юли 2006 до юни 2015 – е назначен за ръководител ПТО и Главен инженер на гр. Пловдив и Пловдивска област във „ВиК“ ЕООД - Пловдив.
  От ноември 2016 до май 2019 г. е експерт по ВиК към „Воден цикъл“ в Община Асеновград.
 От февруари 2020 до август 2020 г. е Ръководител проект ,,Воден цикъл“ - гр. Пловдив, гр. Стара Загора в строителна фирма ,,Европейски пътища“.
 В периода 1994-1997 г. е бил  управител на ЕТ„Водан” – фирмa,  занимаваща се с изпълнение на водопроводни и канализационни мрежи, а в периода юни 2015 – юни 2016 г. е бил технически ръководител на строителна фирма “Завет“-Пловдив.
Ръководството на „Български ВиК Холдинг“ разчита на инж. Огнян Кулишев да продължи усилията на предходното ръководство и да представи програма за развитието на дружеството, ключови цели за енергийната ефективност, намаляване на загубите и подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите на Пловдив и областта.