Инж. Росица Итова поема управлението на натрупалото загуба от 25 млн. лв. „ВиК” ЕООД – София

Инж. Росица Итова поема управлението на натрупалото загуба от 25 млн. лв. „ВиК” ЕООД – София. Решението за рокадата в ръководството на ВиК оператора, който предоставя услуги на територията на София област, е на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Итова е ВиК инженер с дългогодишен стаж във „ВиК” ЕООД – София и един от утвърдените с експертизата си специалисти в сектора. Тя работи във ВиК оператора от 2000 г. до февруари 2023 г., като последните 4 г. е била главен инженер на дружеството. Инж. Итова подаде документите си за вписване в Търговския регистър. Тя е строителен инженер по водоснабдяване и канализация от ВИАС със следдипломна квалификация по икономика и мениджмънт на ВиК сектора от УНСС.
Ръководството на ВиК Холдинга разчита на нея за оперативен план за финансово оздравяване на оператора.
„ВиК” ЕООД – София е едно от най-задлъжнелите дружества от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
В периода, в който досегашният управител на „ВиК” ЕООД – София инж. Иван Иванов управлява дружеството негативният финансов резултат се задълбочава драстично.
Към 30.09.2023 г. „ВиК” ЕООД – София отчита непокрита загуба в размер на 25,1 млн. лв., което е с над 35% повече в сравнение с непокритата загуба от 18,1 млн.лв. към 30.09.2022 г. За първото 9-месечие на настоящата година текущата загуба е в размер на 2,2 млн. лв.
Лошите финансови резултати на дружеството са причина за решението на УС на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за рокадата в управлението на ВиК оператора.