Конкурс за избор на членове на съвета на директорите на ВиК дружеството в гр. Добрич

"Български ВиК Холдинг" ЕАД публикува обявление за конкурс за избор на членове на съвета на директорите на ВиК дружеството в гр. Добрич.

Можете да прочетете повече в раздел "Кариери" (подраздел "Конкурси за органи на управление на търговски дружества") на нашата страница тук.