Обсъжда се двустепенна тарифа на водата за битовите абонати

Въвеждане на диференцирана цена на ВиК услугите, според която потребителите, които ползват до 3 куб. м вода месечно за един човек (каквато е общоприетата норма) ще плащат по една тарифа, а потребеното по-голямо количество ще се заплаща на различна, по-висока цена. Тази идея се обсъжда на експертно ниво, стана ясно на среща при министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. В нея участваха председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, зам.-председателят на УС на "Български ВиК холдинг" ЕАД Ивайло Ванков, експерти.
Работим по проекта на Закон за ВиК и други нормативни актове с цел да осигурим на българските граждани вода, която е национално благо и стратегически отрасъл, на ниска, социално поносима цена, каза министър Комитова. Законодателната промяна е ключова за изпълнението на проектите в отрасъл ВиК, които очакват финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, подчерта регионалният министър.
Първата ни задача е насочена към защита на обществения интерес. Подкрепяме всяка такава идея, заяви Иван Иванов.
Предстои провеждане на разговори на експертно ниво, на които ще бъдат дискутирани конкретни предложения за по-добра регулация на ВиК отрасъла.
По време на срещата стана ясно, че дружеството, което ще доставя електроенергия за ВиК холдинга и за ВиК оператори, вече е регистрирано по реда на Търговския закон и предстои да кандидатства пред КЕВР за лиценз.
В разговора участваха също заместник-министърът на регионалното развитие Валентин Граматиков, Цветелина Лазарова – началник на кабинета на регионалния министър, съветникът Атанас Паскалев, Десислава Чалъмова - началник отдел "Бизнес стандарти и процеси, планиране и мониторинг" в "Български ВиК холдинг“ ЕАД, Димитър Кочков – член на КЕВР и Ивайло Касчиев - директор на дирекция ВиК в комисията.