Практически семинар на тема "Предизвикателства и проблеми при изготвянето на Бизнес план 2022-2026г."

Български ВиК холдинг ЕАД и Сдружение Българска асоциация по водите (БАВ), проведоха практически семинар на тема:
„ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА БИЗНЕС ПЛАН 2022-2026г.“
На срещата присъстваха представители от ВиК дружествата, част от холдинговата структура. Срещата се проведе на 28-29 aприл, в град Русе, под ръководството на изпълнителния директор на Български ВиК холдинг ЕАД - Илиян Илиев и председателят на Управителния съвет - Иван Иванов. Организатор на събитието бе „Българска асоциация по водите“ (БАВ), с която Холдингът сключи рамково споразумение за сътрудничество.

Една от основните теми на семинара бяха Указанията на КЕВР за прилагане на „Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги“ /НРЦВУ/ за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2022г. С този акт се поставя началото на един от най-важните процеси за отрасъл Водоснабдяване и канализация – процесът на изготвяне и защита на петгодишен Бизнес план, който ще предупредели условията, при които заетите в сектора ще изпълняват своята мисия и качеството на предоставяните услуги, което ще получават нашите клиенти.

Практическият семинар имаше за цел да се изяснят ключови показатели и да се поставят дългосрочни цели, които ще бъдат заложени в бъдещите бизнес планове като брой на персонала, енергийната ефективност, намаляване на загубите на вода и др.

Процесът на изготвяне и защита на Бизнес план 2017-2021г. не постигна очакваните резултати – бизнес плановете бяха приети със закъснение, което доведе до невъзможност те да бъдат надлежно изпълнени. Затова необходимостта от изготвянето и защитата на Бизнес план 2022-2026г. ще бъде истинско предизвикателство за ВиК отрасъла, с което съвместната работа между Български ВиК холдинг ЕАД и ВиК дружествата ще изисква усилен труд за постигането на успешни и трайни резултати.

Участие в семинара взеха:
Лектор 1: Гергана Грозданова-Джойкева – и.д. Главен Директор на ГД Оперативна програма „Околна среда“ /Министерство на околната среда и водите/. 


Лектор 2: Явор Димитров –  финансов консултант 

Тема на презентацията: Планиране и регулиране във ВиК сектора. Предизвикателства (линк)

 
От страна на "Български ВиК холдинг" ЕАД участие взеха:
Лектор 3: Невена Иванова - Директор „Анализи, планиране и инвестиции“

Темата на презентацията: „Планиране и инвестиции“ (линк)

 
Лектор 4: Десислава Чалъмова- Началник отдел „ Бизнес стандарти, процеси и мониторинг“.

Тема на презентацията: „Планиране на енергийните разходи във ВиК дружествата“. (линк)