Резултати от проведените конкурси за избор на управители на ВиК дружествата в градовете Видин, Пазарджик, Разград и Ямбол

"Български ВиК Холдинг" ЕАД публикува резултатите от проведените конкурси за избор на управители на ВиК дружествата в градовете Видин, Пазарджик, Разград и Ямбол.

Можете да прочетете повече в раздел "Кариери" (подраздел "Конкурси за органи на управление на търговски дружества") на нашата страница тук.