Резултат от проведения конкурс за избор на Управител на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – гр.СОФИЯ

Иван Георгиев Иванов - бе класиран на първо място в конкурса за избор на Управител на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – гр. София.
Можете да прочетете повече в раздел "Кариери" (подраздел "Конкурси за органи на управление на търговски дружества") на нашата страница тук