Резултат от проведения конкурс за избор на Управител на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – гр. Варна

Веселин Бориславов Русев бе класиран на първо място в конкурса за избор на Управител на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – гр. Варна.

Можете да прочетете повече в раздел "Кариери" (подраздел "Конкурси за органи на управление на търговски дружества") на нашата страница тук.