Ръководството на ВиК Холдинга обсъди бизнес-плановете на дружествата с КНСБ

Управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД обсъди бизнес-плановите на 22-те дъщерни дружества с ръководството на КНСБ. Изпълнителният директор на БВиКХ Кънчо Кънчев, председателят на УС на БВиКХ Ася Стоянова и зам.-председателят на УС на БВиКХ инж. Ивайло Ванков проведоха работна среща с президента на КНСБ Пламен Димитров, председателя на Национален браншови синдикат „Водоснабдяване“ – КНСБ Мариян Бухов и заместниците му Евгени Янев и инж. Красимир Богоев.
Те обсъдиха проблемите в сектора относно изпълнението на договорените бизнес-планове на ВиК операторите и установяване на координирана политика за справяне с високите цени на електроенергията и натрупаните негативни фактори през последните години в сектора с цел търсене на устойчиви решения.