Със символична първа копка бе дадено начало на реконструкцията на довеждащ водопровод и помпена станция „Опалово“ в гр. Радомир

Стартира дългоочаквана реконструкция на довеждащия водопровод и помпената станция „Опалово“, захранващи с питейна вода жителите на гр. Радомир. Дейностите се реализират с финансовата подкрепа на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
На церемонията присъстваха г-н Владимир Бибов – член на Управителния съвет на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, г-н Кирил Стоев – кмет на община Радомир, Светослав Кирилов – председател на общински съвет на гр. Радомир, Борислав Иванов – управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник, журналисти, жители на града и гости.
Проектът стартира през 2020 г., но поради невъзможност на общината да осигури финансиране, с решение на ОС бе поверен на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник, с цел осигуряване на средствата чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник, коментира важността на този проект и подчерта, че с тези стъпки ще бъдат преустановени честите аварии и загуби на вода.
„Дейностите подменят един водопровод дълъг 11 км. Загубите на вода от помпената станция до тук са около 60%. При 130 л/с., които се подават в началото на трасето до града достигат едва 40-50 л.“, обясни инж. Иванов.
„С този водопровод, обезпечаваме 2/3 от града с вода. Скоро до режим на водоподаване, няма да се стигне. Всички тези реконструкции са добре дошли за града. Страдахме от режим на водата, тъй като водите, които ги има във водоизточниците, реално, не достигаха потребителя в количеството, в което са необходими“, категоричен беше Борислав Иванов.
Владимир Бибов коментира усилията и целите от страна на „Български ВиК холдинг“ да върви в посока подпомагане и стабилизиране на ВиК дружествата в състава си:
„От страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, приветстваме старта на този смислен и важен инфраструктурен обект за жителите на гр. Радомир. Нашата стратегическа цел е да инвестираме в такъв тип обекти, целящи едно дългосрочно решаване на проблеми“, каза Владимир Бибов, член на УС на Холдинга.
Чрез тази инвестиция като огромен положителен напредък, той подчерта, преустановяването на режим на водата за жителите на града. Бибов изрази увереност, че жителите на гр. Радомир ще се радват на по-качествено водоползване.
В бъдещите ключови приоритети от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, г-н Владимир Бибов заяви категоричност и готовност за търсене на допълнителни източници на финансиране за такъв тип инфраструктурни обекти.
„Ще търсим допълнително финансиране за реализация на вече реални инфраструктурни обекти – довеждащи водопроводи, помпени и пречиствателни станции. Това са важните стратегически обекти и това е целта на нашето съществуване. Имаме изградена експертиза в Холдинга и сме изцяло насочени, и в готовност да подпомагаме този процес“, категоричен бе Бибов.
Кметът на града г-н Кирил Стоев подчерта, че един от основните проблеми на общината е именно качественото водоподаване.
„Всяка една инвестиция в сферата на ВиК активите се приветства с отворени обятия. Този проект е от изключителна важност за гр. Радомир, защото в следствие на старите и аварирали тръби, загубите на вода са огромни“, коментира той.
Светослав Кирилов – председател на общински съвет в гр. Радомир, изрази своята голяма радост и благодарност към всички съпричастни по реализирането на тези дейности.
„Днес даваме старт на най-мащабната инвестиция на територията на гр. Радомир, от такъв тип, в последните над 50г. Реализацията й ще реши един огромен воден проблем. Този проект е огромна придобивка и облекчение за всички нас“, подчерта председателят.
Стойността по изграждането на довеждащия водопровод „Друган – Радомир“ е в размер на 14 млн. лв. Очаква се финализиране на дейностите и въвеждане в експлоатация в срок до осем месеца.