Обследване за енергийна ефективност

Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи на ВиК обекти обслужвани от ВиК оператори.

Документация:

1. Покана