Общ брой пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ на ВиК операторите към Холдинга.