Политика за публично оповестяване

Разработване на политика за публично оповестяване на дейността на "Български ВиК холдинг" ЕАД.

Документация:
1. Покана и техническо задание