Финансов и правен одит

Извършване на финансов и правен одит на дружества във водния сектор.

Документация:
1. Покана и техническо задание