• "Български ВиК холдинг" ЕАД

„Български ВиК холдинг“ ЕАД е учреден с Разпореждане №1 от 22.01.2020 г. на Министерски съвет на Република България и е вписан в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на 05.05.2020 г. Създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е в изпълнение на Стратегията за развитие на водния сектор и поетите от Република България ангажименти във връзка с „Плана за развитие и устойчивост“ и борба с климатичните промени. То е следствие на осъзнатата необходимост от изготвяне и прилагане на последователни политики и усилията на Правителството, свързани с повишаване качеството на водоснабдителните и канализационни услуги в България.
 

Български ВиК холдинг ЕАД
Основна задача на "Български ВиК холдинг" ЕАД е да осигури институционална, административна, регулаторна, финансова и експертна подкрепа на държавните ВиК оператори и ресурс за изпълнение на значителни инвестиции в изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна инфраструктура и постигане на висок стандарт на обслужване на клиентите.
 

 

 

Завърши изпълнението на проект за подобряване на ВиК инфраструктурата в област Враца

Близо 78 хил. жители ще се радват на подобрено качество на ВиК услуги и достъп до нови и н...
16.01.2024
Виж повече

„Темповете, с които се подменя водопроводната и канализационна мрежа, са много бавни“

инж. Лозко Лозев, Председател на УС и Изпълнителен директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД
13.12.2023
Виж повече