Подаване на сигнали за корупция

За подаване на сигнали за корупция и/или конфликт на интереси, както и всички сигнали от общ характер, можете за използвате един от следните начини:
  • Чрез електронна поща на следния електронен адрес: vikholding@vikholding.bg
  • Чрез деловодството на Български ВиК холдинг ЕАД.
  •  По телефон: 0876 421 401.
Сигналите, които са анонимни, и тези, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години се считат за недопустими и не подлежат на разглеждане. За анонимни се считат сигналите, в които не са посочени три имена и адрес за кореспонденция, включително и електронен адрес, и от съдържанието на сигнала не могат да бъдат установени.