Област Бургас
"ВиК" ЕАД, гр. Бургас
Област Видин
"ВиК - Видин" ЕООД, град Видин
Област Кюстендил
"Кюстендилска вода" ЕООД, град Кюстендил
Област Пловдив
"ВиК" ЕООД, град Пловдив
Област Разград
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, град Разград
Област Хасково
"ВиК" ЕООД, град Хасково
Област Шумен
"ВиК - Шумен" ООД, град Шумен
Област Ямбол
"ВиК" ЕООД, град Ямбол
Област Сливен
"ВиК - Сливен" ООД, град Сливен
Област София
"ВиК" - ЕООД - гр. София
Област Добрич
"ВиК - Добрич" АД
Област Смолян
"ВиК" ЕООД - гр. Смолян
Област Ловеч
ВиК АД гр. Ловеч
Област Плевен
"ВиК" ЕООД - Плевен
Област Благоевград
"ВиК" ЕООД - Благоевград
Област Габрово
"ВиК" ООД Габрово
Област Стара Загора
"ВиК" ЕООД - Стара Загора
Област Търговище
"ВиК" ООД - Търговище
Област Пазарджик
"ВиК" ЕООД - Пазарджик
Област Варна
"ВиК - Варна" ООД - Варна
Област Монтана
"ВиК" ООД - Монтана
Област Враца
"ВиК" ООД - Враца
Област Перник
"ВиК" ООД, гр. Перник
Област Кърджали
"ВиК" ООД - гр. Кърджали
Област Исперих
"ВиК" ООД - гр. Исперих

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

ВИК ДРУЖЕСТВА В "БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД:


"ВиК“ ЕООД – Благоевград
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.
Едноличен собственик на капитала - ”Български ВИК холдинг“ ЕАД.
     ЕИК: 811047831
  Обслужвано население: 211 886 жители в 11 общини — Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмяни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово.
     Брой обслужвани населени места: 136
     Брой водоизточници: 142, от които 20 бр. помпажни и 122 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 4459 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВИК оператора: 1770 км.
     Обща дьлжина на канализационните системи на ВИК оператора: 406 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към Вик оператора:
          "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Благоевград обслужва 5 пречиствателни станции за отпадъчни води —
ПСОВ Благоевград, ПСОВ Разлог, ПСОВ Банско, ПСОВ Горно Краище и ПСОВ Юруково.
          "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Благоевград обслужва 4 броя пречиствателни станции за питейни води — ПСПВ Благоевград, ПСПВ Гоце Делчев, ПСПВ Сатовча и ПСПВ Кочан.
     Към края на 2020 г. покритието с водоснабдителни услуги е 99,20%, с канализационни услуги — 84,88%, а 52,45% от населението в обслужваната територия ползва услугата пречистване на отпадъчни води.
     ПСПВ в процес на изграждане:
0
     ПСОВ в процес на изграждане: ПСОВ Хаджидимово
     Брой КПС: 1
     Контакт: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № З , тел. 073/884170, http://vikblg.com/
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград притежава:
          ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството
          ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда
          ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

 

"ВиК“ ЕАД – Бургас
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
– Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 812115210
     Обслужвано население: 409 657 жители в 13 общини – Бургас, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Несебър, Поморие, Созопол, Царево, Приморско, Малко Търново, Камено, Средец, както и в два деривационни района - Деривация Камчия и Деривация Ясна Поляна.
     Брой обслужвани населени места: 241
     Брой местни водоизточници: 259, от които 94 бр. помпажни и 165 бр. гравитачни
     Язовири: 5 бр. (яз. Камчия, яз. Ясна поляна, яз. Ново Паничарево, яз. Ахелой и яз. Порой)
     Обслужвана територия: 7700 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 4304 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 994 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към Вик оператора:
          "ВиК “ ЕАД – Бургас обслужва  18 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Обзор, ПСОВ Равда, ПСОВ Поморие, ПСОВ Бургас, ПСОВ Меден рудник, ПСОВ Созопол, ПСОВ Китен, ПСОВ Царево, ПСОВ Айтос, ПСОВ Люляково, ПСОВ Манолич, ПСОВ Пирне, ПСОВ Маринка, ПСОВ Ветрен, ПСОВ Горно Езерово, ПСОВ Веселие, ПСОВ Средец, ПСОВ Лозенец.
          "ВиК “ ЕАД – Бургас обслужва 2 пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна поляна.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99%, с канализационни услуги – 77,93%, а към края на 2021 г. 55% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 1
     Брой помпени станции за питейна вода: 235
     Брой КПС: 79
     Контакт: гр. Бургас, кв. “Победа”, ул. “Ген. Владимир Вазов” No.3, тел. 056/871-440, факс: 056/842-979, e-mail: office@vik-burgas.com, https://www.vik-burgas.com/
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018
          ISO 27001:2013

"ВиК“ ЕООД – Благоевград
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград.
Едноличен собственик на капитала - ”Български ВИК холдинг“ ЕАД.
     ЕИК: 811047831
  Обслужвано население: 211 886 жители в 11 общини — Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмяни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово.
     Брой обслужвани населени места: 136
     Брой водоизточници: 142, от които 20 бр. помпажни и 122 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 4459 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВИК оператора: 1770 км.
     Обща дьлжина на канализационните системи на ВИК оператора: 406 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към Вик оператора:
          "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Благоевград обслужва 5 пречиствателни станции за отпадъчни води —
ПСОВ Благоевград, ПСОВ Разлог, ПСОВ Банско, ПСОВ Горно Краище и ПСОВ Юруково.
          "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Благоевград обслужва 4 броя пречиствателни станции за питейни води — ПСПВ Благоевград, ПСПВ Гоце Делчев, ПСПВ Сатовча и ПСПВ Кочан.
     Към края на 2020 г. покритието с водоснабдителни услуги е 99,20%, с канализационни услуги — 84,88%, а 52,45% от населението в обслужваната територия ползва услугата пречистване на отпадъчни води.
     ПСПВ в процес на изграждане:
0
     ПСОВ в процес на изграждане: ПСОВ Хаджидимово
     Брой КПС: 1
     Контакт: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № З , тел. 073/884170, http://vikblg.com/
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград притежава:
          ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството
          ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда
          ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

 

"ВиК“ ЕАД – Бургас
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
– Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 812115210
     Обслужвано население: 409 657 жители в 13 общини – Бургас, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Несебър, Поморие, Созопол, Царево, Приморско, Малко Търново, Камено, Средец, както и в два деривационни района - Деривация Камчия и Деривация Ясна Поляна.
     Брой обслужвани населени места: 241
     Брой местни водоизточници: 259, от които 94 бр. помпажни и 165 бр. гравитачни
     Язовири: 5 бр. (яз. Камчия, яз. Ясна поляна, яз. Ново Паничарево, яз. Ахелой и яз. Порой)
     Обслужвана територия: 7700 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 4304 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 994 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към Вик оператора:
          "ВиК “ ЕАД – Бургас обслужва  18 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Обзор, ПСОВ Равда, ПСОВ Поморие, ПСОВ Бургас, ПСОВ Меден рудник, ПСОВ Созопол, ПСОВ Китен, ПСОВ Царево, ПСОВ Айтос, ПСОВ Люляково, ПСОВ Манолич, ПСОВ Пирне, ПСОВ Маринка, ПСОВ Ветрен, ПСОВ Горно Езерово, ПСОВ Веселие, ПСОВ Средец, ПСОВ Лозенец.
          "ВиК “ ЕАД – Бургас обслужва 2 пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна поляна.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99%, с канализационни услуги – 77,93%, а към края на 2021 г. 55% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 1
     Брой помпени станции за питейна вода: 235
     Брой КПС: 79
     Контакт: гр. Бургас, кв. “Победа”, ул. “Ген. Владимир Вазов” No.3, тел. 056/871-440, факс: 056/842-979, e-mail: office@vik-burgas.com, https://www.vik-burgas.com/
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018
          ISO 27001:2013"ВиК-Варна“ ООД – Варна
     "Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – 51% от капитала е собственост на „Български ВиК холдинг” ЕАД, 49% на общините Аврен, Аксаково, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово.  
     ЕИК: 103002253
     Обслужвано население: 470 124 жители в 12 общини – Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.
     Брой обслужвани населени места: 159
     Брой водоизточници: 386, от които 316 бр. помпажни и 70 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3 818 кв. км.
Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 4334 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 1072 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК – Варна” ООД обслужва 10 пречиствателни станции за отпадни води – ПСОВ Варна, ПСОВ Златни пясъци, ПСОВ Камчия, ПСОВ Белослав, ПСОВ Девня, ПСОВ Провадия, ПСОВ Дългопол, ПСОВ Ветрино, ПСОВ Дръндар и ПСОВ Попович.
          "ВиК – Варна” ООД не обслужва пречиствателни станции за питейна вода.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 100%, с канализационни услуги – 81%, а към края на 2020 г. 81% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води”.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода:130
     Брой КПС: 38
     Контакт: гр. Варна, ул. "Прилеп” №33, тел. 070011300, https://vikvarna.com/
     "Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, гр. Варна притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018


 
"ВиК - Видин" ЕООД
     "Водоснабдяване и канализация-Видин“ ЕООД -
Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 815123415
     Обслужвано население: 84 245 жители в 11 общини – Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
     Брой обслужвани населени места: 133
     Брой водоизточници: 120, от които 93 бр. помпажни и 27 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3 033 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1684 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 68 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към Вик оператора:
          "ВиК - Видин“ ЕООД обслужва 2 пречиствателни станции за отпадъчни води –
ПСОВ Видин и ПСОВ Раковица.
          "ВиК - Видин“ ЕООД не обслужва пречиствателни станции за питейни води.

     Покритието с водоснабдителни услуги е 99%, с канализационни услуги – 77,93%, а към края на 2021 г. 55% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 68
     Брой КПС: 3
     Контакт: гр. Видин, ул.”Широка” №18, тел. 094 601 078, https://vik-vidin.com/"Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца
     "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца - 51% от капитала собственост на "Български ВиК холдинг" ЕАД, 49% - на общините Борован (2%), Бяла Слатина (8%), Враца (20%), Криводол (3%), Мездра (6%), Мизия (2%), Оряхово (4%), Роман (2%), Хайредин (2%).
     ЕИК: 816090199           
     Обслужвано население: 186 848 жители в 10 общини – Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Роман, Оряхово и Хайредин.
     Брой обслужвани населени места: 120
     Брой водоизточници: 207, от които 165 бр. помпажни и 42 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3619,7 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 2865 км. 
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 296,6 км. 
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК - Враца“ ООД обслужва 4 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Враца, ПСОВ Бяла Слатина, ПСОВ Мездра, ПСОВ Козлодуй.
          "ВиК - Враца“ ООД обслужва 0 пречиствателни станции за питейни води. 
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99%, с канализационни услуги – 64,77%, а към края на 2021 г. 54% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 135
     Брой КПС: 4
     Контакт: гр. Враца, ул. “Александър Стамболийски“ № 2, тел.:092/ 661223, факс: 092/ 660977, email: vik-vratza@abv.bg; office@vik-vratza.eu, https://vik-vratza.eu/
     "Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018
          BS OHSAS 18001:2007
          ISO 17025:2018"ВиК“ ООД – Габрово
     "ВиК“ ООД – гр. Габрово - 51% от капитала собственост на "Български ВиК холдинг" ЕАД, 49% - на общините Габрово, Трявна и Дряново.
     ЕИК: 817040128
     Обслужвано население: 105 169 жители в 4 общини – Габрово, Трявна, Дряново, Севлиево.
     Брой обслужвани населени места: 187
     Брой водоизточници: 241, от които 75 бр. помпажни и 166 бр. гравитачни
     Язовири: 1 бр. (яз. „Христо Смирненски”)
     Обслужвана територия: 1805 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1958 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 273 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ООД – гр. Габрово обслужва 3 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Габрово, ПСОВ Трявна, ПСОВ Севлиево.
          "ВиК“ ООД – гр. Габрово обслужва 3 пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ Киселчова могила, ПСПВ Малуша, ПСПВ Стоките.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99,64%, с канализационни услуги – 79,97%, пречистване на отпадъчни води – 71,04%.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 86
     Брой КПС: 4
     Контакт: гр. Габрово, бул. "Трети март" № 6.,тел. 066/ 800 500, е-mail: office@vik-gabrovo.com, vik-gabrovo.com
     "ВиК“ ООД - гр. Габрово притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018"ВиК-Добрич“ АД – Добрич 
     "ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич – 97,32% от капитала собственост на "Български ВиК холдинг" ЕАД, 2,68% - на "ВиК" ЕАД - Бургас.
     ЕИК: 204219357
     Обслужвано население: 171 637 жители в 8 общини – Добрич-град, Добричка, Генерал Тошево, Балчик, Каварна, Шабла, Тервел и Крушари.
     Брой обслужвани населени места: 217
     Брой водоизточници: 143, от които 134 бр. помпажни и 9 бр. гравитачни.
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 4719,7 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 3404 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 325 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
       "ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич обслужва 7 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Добрич, ПСОВ Албена, ПСОВ Балчик, ПСОВ Генерал Тошево, ПСОВ Шабла, ПСОВ Каварна, ПСОВ Тервел.
            "ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич не обслужва пречиствателни станции за питейни води.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 97,43%, с канализационни услуги – 77,93%, а към края на 2015 г. 42,13% от населението в обслужваната територия ползва услугата пречистване на отпадъчни води.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 69
     Брой КПС: 9
     Контакти: гр. Добрич, бул. "3-ти март“ № 59, тел. 070014006, 0889100948, email: info@vikdobrich.bg, http://vikdobrich.bg/
     "ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич не притежава сертификати за качество. Дружеството разполага с лаборатория за изпитване на води, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.


 
„В и К“ ООД – град Кърджали
     "В и К” ООД – град Кърджали -  51% от капитала е собственост на „Български ВиК холдинг” ЕАД, 49% на общините Ардино (4%), Джебел (3%), Кирково (8%), Крумовград (8%), Кърджали (18%), Момчилград (5%), Черноочене (3%).     
     ЕИК: 000225011
     Обслужвано население: 139 259 жители в 7 общини – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.       
     Брой обслужвани населени места:  266  
     Брой водоизточници: 194 
     Язовири: 1 (Яз. "Боровица")
     Обслужвана територия: 3 209 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1628 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 204 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "В и К” ООД – град Кърджали обслужва 2 бр.  пречиствателни станции за отпадни води – ПСОВ Кърджали, ПСОВ Момчилград.            
          "В и К” ООД – град Кърджали обслужва 1 бр. пречиствателни станции за питейна вода.
Покритието с водоснабдителни услуги е 96,53 %, с канализационни услуги – 45,57 %, а към края на 2016 г. 36,86 % от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води”.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 134
     Брой КПС: 0
     Контакт: гр. Кърджали, бул. "България” № 88, тел. 036165201,  https://vik-kardzhali.com/;  wik_kardzhali@abv.bg
     "В и К” ООД, гр. Кърджали притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018"Кюстендилска вода“ ЕООД - Кюстендил
     "Кюстендилска вода“ ЕООД – Кюстендил - Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 200167154
     Обслужвано население: 71 500 жители в 7 общини – Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново, Невестино и Трекляно.
     Брой обслужвани населени места: 115
     Брой водоизточници: 197, от които 35 бр. шахтови кладенци,11бр. тръбни кладенци,  139 бр. дренажни водохващания и 13 бр. речни водохващания
     Язовири: 1 бр. (яз. Дяково)
     Обслужвана територия: 2562 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1413 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 142 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "Кюстендилска вода“ ЕООД – Кюстендил обслужва 2 пречиствателни станции за отпадъчни води –
ПСОВ Кюстендил, ПСОВ Шишковци.
          "Кюстендилска вода“ ЕООД – Кюстендил обслужва 1 пречиствателна станция за питейни води – ПСПВ Кюстендил.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99,79%, с канализационни услуги – 61,29%, а към края на 2021 г. 54,03% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 46
     Брой КПС: 0
     Контакт: гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 15, тел. 070089071, https://www.kyustendilskavoda.com/
     "Кюстендилска вода“ ЕООД – Кюстендил притежава:
          BS OHSAS 18001:2007
 


"ВиК“ АД – Ловеч
     "ВиК“ АД – гр. Ловеч – 51% от капитала собственост на "Български ВиК холдинг" ЕАД, 49% - на общините Априлици, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица.
     ЕИК: 110549443
     Обслужвано население: 92 666 жители в 7 общини – Априлици, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.
     Брой обслужвани населени места: 85
     Брой водоизточници: 247, от които 113 бр. помпажни и 134 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3240 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1803 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 151 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ АД – Ловеч обслужва  4 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Ловеч, ПСОВ Ябланица, ПСОВ Луковит, ПСОВ Априлци, кв.Център.
          "ВиК“ АД – Ловеч не обслужва пречиствателни станции за питейни води.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 98,40%, с канализационни услуги – 40,62% и с услугата пречистване на отпадъчни води - 37,49% към края на 2020 г. от населението в обслужваната територия.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 89
     Брой КПС: 1
     Контакт: гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ №1А, тел. 068 651 112,  http://www.wss-lovech.bg/
     "ВиК“ АД - гр. Ловеч притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018"ВиК“ ООД – Монтана
     "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Монтана – 51% от капитала собственост на "Български ВиК холдинг" ЕАД, 49% - на общините Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.
     ЕИК: 821152916
     Обслужвано население: 104 581 жители в 10 общини – Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово и Вършец.
     Брой обслужвани населени места: 106
     Брой водоизточници: 242, от които 169 бр. помпажни и 73 бр. гравитачни
     Язовири: 1 бр. (яз. Среченска бара)
     Обслужвана територия: 3 165 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1824 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 192 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ООД – Монтана обслужва  3 пречиствателни станции за отпадъчни води –
ПСОВ Монтана, ПСОВ Вършец, ПСОВ Расово.
          "ВиК“ ООД – Монтана обслужва 1 пречиствателна станция за питейни води – ПСПВ - Слатина при язовир Среченска бара.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 97,42%, с канализационни услуги – 52,70%, а към края на 2021 г. 41,05% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 62
     Брой КПС: 4
     Контакт: гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ №11, тел. 096 303 520, https://vikmontana.com/
     "ВиК“ ООД – Монтана притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018"Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД ("ВиК“ ЕООД) – Пазарджик 
     "ВиК услуги“ ЕООД гр. Пазарджик – Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 205323041
     Обслужвано население: 156 202 жители /по настоящ адрес към 15.12.2021г/ в 4 общини – Община Пазарджик  116 568  жители; Община Септември  - 25 996 жители; Община Лесичово - 5548 и „новата“ Община Белово – 8 090  жители.
     Брой обслужвани населени места: 62
     Брой водоизточници: 155, от които 100 бр. помпажни и 55 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 1545 кв. км., в т.ч. Община Пазарджик 640,0 км2; Община Септември - 349,4 км2; Община Лесичово – 209,0 км2 и новата Община Белово – 346,4 км2
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1150 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 161 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
            "ВиК услуги“ ЕООД – Пазарджик обслужва 2 пречиствателни станции за отпадъчни води –
ПСОВ Пазарджик и ПСОВ Септември.
         "ВиК услуги“ ЕООД – Пазарджик НЕ обслужва и няма необходимост от пречиствателни станции за питейни води - 100% от водата е от "защитени" подземни водоизточници и само се дезинфекцира.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 100%, с канализационни услуги – 57%, а към края на 2021 г. 55% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 1 (Доизграждане 3-то стъпало за азот и фосфор на „ПСОВ-Пазарджик“)
     Брой помпени станции за питейна вода: 49
     Брой КПС: 7
     Контакт: гр. Пазарджик, ул. “2-ри януари“ №6, тел. 034 444340, www.vikpz.com
     "ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018"Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник  
     "ВиК“ ООД – гр. Перник - 51% от капитала е собственост на „Български ВиК холдинг” ЕАД, 49% на общините Перник (34%), Радомир (8%), Брезник (3%), Земен (2%) и Трън (2%).
     ЕИК: BG 823073638   
     Обслужвано население: 117 330 жители в 6 общини – Перник, Радомир, Земен, Ковачевци, Брезник и Трън.
     Брой обслужвани населени места: 125 
     Брой водоизточници: 143, от които 28 бр. помпажни и 115 бр. гравитачни
     Язовири: 1 бр. - яз. Студена
     Обслужвана територия: 2390,5 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1481,721 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 337,130 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК ООД Перник” обслужва 3 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Батановци, ПСОВ Земен, ПСОВ Делта Хил.
          "ВиК ООД Перник“ обслужва 2 пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ Перник, ПСПВ Рударци.
     Към края на 2020 г. покритието с водоснабдителни услуги е 98,44%, с канализационни услуги - 73,35%, а 68,18% от населението в обслужваната територия ползва услугата “пречистване на отпадъчни води”.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 52
     Брой КПС: 0
     Контакт: гр. Перник, кв. Варош, ул. "Средец” №11, тел. 076 649815, факс: 076 649831, национален телефон: 070016751, e-mail: vik_pernik@abv.bg,  https://vik-pernik.eu
     "Водоснабдяване и канализация –  ООД “- гр. Перник  притежава следните сертификати:
                   ISO 45001/2018
                   ISO 14001:2015
                   ISO 9001:2015
                   ISO/IEC 17025:2018
 


"ВиК“ ЕООД – Плевен
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен –
Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 824106518
     Обслужвано население: 233 438 жители в 11 общини – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен бряг, Искър, Никопол, Левски, Белене, Гулянци, Пордим и Кнежа.
     Брой обслужвани населени места: 123
     Брой водоизточници: 460, от които 400 бр. помпажни и 60 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 4653,3 кв.км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 3255 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 352 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към Вик оператора:
          "ВиК “ ЕООД – Плевен обслужва  4 пречиствателни станции за отпадъчни води –
ПСОВ Божурица за гр. Плевен, гр. Долна Митрополия и с. Буковлък, ПСОВ Червен бряг, ПСОВ Белене, ПСОВ Кнежа.
          "ВиК “ ЕООД – Плевен не обслужва пречиствателни станции за питейни води.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 100%, с канализационни услуги – 52% и а 48% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“ към края на 2021 г.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 388
     Брой КПС: 2
     Контакт: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано“ No.25, тел. 064/88 98 32,  http://vik-pleven.com/
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018"ВиК“ ЕООД – Пловдив
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив – Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 115010670
     Обслужвано население: 690 000 жители в 18 общини – Пловдив, Карлово, Първомай, Асеновград, Хисар, Съединение, Раковски, Брезово, Марица, Родопи, Кричим, Куклен, Стамболийски, Сопот, Перущица, Садово, Калояново, Лъки.
     Брой обслужвани населени места: 209
     Брой водоизточници: 511, от които 394 бр. помпажни и 117 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 5972,9 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 4344 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 1001 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК “ ЕООД – Пловдив обслужва  9 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Пловдив, ПСОВ Карлово, ПСОВ Хисар, ПСОВ Кричим, ПСОВ Стамболийски, ПСОВ Кочево, ПСОВ Трилистник, ПСОВ Бенковски, ПСОВ Раковски.
          "ВиК “ ЕООД – Пловдив обслужва 5 пречиствателни станции за питейни води – 5 броя ПСПВ, намиращи се съответно в село Храбрино, село Граф Игнатиево, село Косово, село Буково и град Лъки. 
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99,93%, с канализационни услуги – 75 %, а към края на 2021 г. 61% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: ПСОВ


"ВиК-Сливен“ ООД - Сливен
     "Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен –
51% от капитала собственост на "Български ВиК холдинг" ЕАД, 49% на общините Сливен (30%), Нова Загора (10%), Котел (5%), Твърдица (4%).
     ЕИК: 829053806
     Обслужвано население: 182 297 жители в 4 общини – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
     Брой обслужвани населени места: 107
     Брой водоизточници: 369, от които 295 бр. помпажни и 74 бр. гравитачни
     Язовири: 1 (яз. “Асеновец”)
     Обслужвана територия: 3544 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1857 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 171 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към Вик оператора:
          "ВиК– Сливен “ ООД обслужва  2 пречиствателни станции за отпадъчни води –
ПСОВ Сливен, ПСОВ Нова Загора.
          "ВиК– Сливен“ ООД обслужва 3 пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ с. Ичера, ПСПВ гр. Шивачево, ПСПВ гр.Котел. 
     Покритието с водоснабдителни услуги е 100%, с канализационни услуги – 56%, а към края на 2021 г. 52% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни  води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 1
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 163
     Брой КПС: 0
     Контакт: гр. Сливен,  ул. “6-ти септември” № 27, тел. 0800 80 180, (044) 623465, https://vik.sliven.net/
     "Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД, гр. Сливен притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018
          BS OHSAS 18001:2007 – в процес на трансформиране в ISO 45001:2018 


"ВиК“ ЕООД - Смолян
     "Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Смолян – 
Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 830166530
     Обслужвано население: 101 887 жители в 10 общини – Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.
     Брой обслужвани населени места: 139 
     Брой водоизточници: 437, от които 405 бр. каптирани извори, 19 бр. речни водохващания, 11 бр. шахтови кладенци, 1 бр. дренаж.
     Язовири: 1 бр. язовир „Пловдивци“ за питейно-битово водоснабдяване
     Обслужвана територия: 3 193 кв. км. 
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1512 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 136 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ЕООД – Смолян обслужва  5 пречиствателни станции за отпадъчни води – 
ПСОВ Смолян, ПСОВ Пампорово, ПСОВ Рудозем, ПСОВ Мадан, ПСОВ Златоград.
          "ВиК“ ЕООД – Смолян обслужва 7 пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ Хубча, ПСПВ Превала, ПСПВ Смилян, ПСПВ Стърница, ПСПВ Ягодина, ПСПВ Бръщен, ПСПВ Пловдивци.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 100%, с канализационни услуги – 66%, а към края на 2021 г. 55% от населението в обслужваната територия ползва услугата „пречистване на отпадъчни води“.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 1 бр. (ПСОВ Борино)
     Брой помпени станции за питейна вода: 38
     Брой КПС: 0
     Контакт: гр. Смолян, 4700, ул. "П. Р. Славейков", №2, тел. 0301-62598, https://www.vik-smolyan.com/bg/home
     "Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Смолян притежава:
          BS-EN ISO 9001:2015
          BDS ISO 45001:2018
          EN ISO 14001:2015"ВиК“ ЕООД – София
     "Водоснабдяване и канализация” ЕООД София - Едноличен собственик на капитала – "Български ВиК холдинг” ЕАД.
     ЕИК: 832046330
     Обслужвано население: 223 387 жители в 22 общини – Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Ботевград.
     Брой обслужвани населени места: 221
     Брой водоизточници: 665 бр., от тях 77 бр. са повърхностни, 588 бр. са подземни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 7081,4 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 3632 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 603км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК" ЕООД - София обслужва 7 пречиствателни станции за отпадъчни води - 
ПСОВ Самоков, ПСОВ Ботевград, ПСОВ Правец, ПСОВ Костинброд, ПСОВ Етрополе, ПСОВ Белчин, ПСОВ Пирдоп.
          "ВиК" ЕООД - София обслужва 13 пречиствателни станции за питейни води - ПСПВ Габра, ПСПВ Гара Лакатник, ПСПВ Правец, ПСПВ Златица, ПСПВ Чеканица модул 1, ПСПВ Чеканица модул 2, ПСПВ Литаково, ПСПВ Трудовец, ПСПВ Радотина, ПСПВ Гурково, ПСПВ Скравена, ПСПВ Осеница, ПСПВ Мирково.
     Ниво на покритие с ВиК услуги: 99,7% от населението ползва водоснабдителни услуги; 78,8% от населението ползва канализационни услуги, 35% от населението ползва услугата "пречистване на отпадъчната вода".
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 121
     Брой КПС:
     Контакт: гр. София, бул.”Рожен” №15, тел.: 02 813 00 20, 02 813 00 16, office@viksof.com, https://viksofbg.com/
     "Водоснабдяване и канализация” ЕООД София не притежава сертификати по ISO.


"ВиК“ ЕООД – Стара Загора
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора – Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 833066300
     Обслужвано население: 311 895 жители в 11 общини – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Гурково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Опан, Братя Даскалови.
     Брой обслужвани населени места: 183
     Брой водоизточници: 455, от които дренажи - 139, каптажи – 40, шахтов кладенец – 119 и тръбен кладенец - 157
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 6 552 кв. км. 
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 3475 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 633 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ЕООД Стара Загора област обслужва 5 пречиствателни станции за отпадъчни води
– ПСОВ Стара Загора, ПСОВ Казанлък, ПСОВ Раднево, ПСОВ Павел баня и ПСОВ Чирпан.
          "ВиК“ ЕООД Стара Загора област не обслужва пречиствателни станции за питейни води.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99.71%, с канализационни услуги – 68,88%, а към края на 2020 г. 62,13% от населението, в обслужваната територия, ползва услугата "пречистване на отпадъчни води".
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 303
     Брой КПС: 7
     Контакт: гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев” № 62, тел. 0800 40130, 042 601 096, https://wik-stz.com/bg/
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018
          БДС EN ISO 17025
          EO 1221/2009 (EMAS)


"ВиК" ООД - Търговище
     "Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. 
51% от капитала е собственост на "Български ВиК холдинг” ЕАД, 49% на общините Търговище (32%), Омуртаг (13%), Антоново (4%).
     ЕИК: 835014989
     Обслужвано население: 110  005 жители в 5 общини – Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.
     Брой обслужвани населени места: 182
     Брой водоизточници: общо (основни и резервни) 445, от които – 2 язовира; 291 бр. помпажни и 152 бр. гравитачни
Към настоящия момент 404 броя от всички водоизточници са в експлоатация:
- каптажни извори – 293 бр.
- дренажи –  67 бр.
- шахтови  кладенци – 36 бр.
- дълбоко сондажни кладенци – 8 бр.
     Язовири: Дружеството купува водни количества от 2 язовира - яз. "Тича“ и яз. "Ястребино“
     Обслужвана територия: 2 558 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 2212 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 180 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ООД – Търговище обслужва 2 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Търговище, ПСОВ Попово.
          "ВиК“ ООД – Търговище обслужва 2 броя пречиствателни станции за питейни води – МФОС Търговище и ПСПВ Ястребино.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99,98%, с канализационни услуги – 51,76%, а 43,96% от населението в обслужваната територия ползва услугата "пречистване на отпадъчни води".
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 169
Дружеството поддържа и експлоатира следните съоръжения по мрежата:
  • Напорни водоеми - 224 бр.
  • Помпени станции - 169 бр.
  • Черпателни водоеми - 84 бр.
     Брой КПС: 0
     Контакт: гр. Търговище бул. "29 ти Януари" № 3, тел: (0601) 6 20 75, http://viktg.com/
     "ВиК“ ООД, гр. Търговище притежава:
     БДС EN ISO 9001:2015
     БДС EN ISO 14001:2015
     БДС BS OHSAS 18001:2018


"ВиК" ЕООД - Хасково
     "Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково —
Едноличен собственик на капитала - ”Български ВиК холдинг” ЕАД.
     ЕИК: 126004284
     Обслужвано население: 223 625 жители в 11 общини — Хасково, Харманли, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Тополовград и Димитровград.
     Брой обслужвани населени места: 224
     Брой водоизточници: 453, от които 418 бр. помпажни и 35 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 5 533  кв. км.
     Обща дьлжина на водоснабдителните системи на ВИК оператора: 3193 км.
     Обща дъ.лжина на канализационните системи на ВИК оператора: 341 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ кьм ВиК оператора:
          "ВиК” ЕООД — Хасково обслужва 4 пречиствателни станции за отпадъчни води -
ПСОВ Хасково, ПСОВ Свиленград, ПСОВ с. Мезек, ПСОВ Димитровград.
          "ВиК” ЕООД — Хасково обслужва 2 пречиствателна станция за питейни води - ПСПВ Ябълково и ПСПВ Димитровград.
     Покритието с водоснабдителни услуги кам края на 2020 г. е 99,39%, с канализационни услуги — 71,10%, а с услугата "пречистване на отпадъчни води" - 52,84%.
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 164
     Брой КПС: 9
     Контакт: гр. Хасково. ул. ”Сакар” 2. тел: 038 501 610, https://www.vikhaskovo.bg/
     "ВиК” ЕООД, гр. Хасково притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          BS OHSAS 18001:2007"ВиК-Шумен“ ООД - Шумен
     "Водоснабдяване и Канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен – 51% от капитала собственост на "Български ВиК холдинг" ЕАД, 49% - на общините Велики Преслав (4%), Венец (2%), Върбица (3%), Хитрино (2%), Каолиново (3%), Каспичан (3%), Никола Козлево (2%), Нови пазар (5%), Смядово (2%), Шумен (23%).
     ЕИК: 837068284
     Обслужвано население: 172 031 жители в 10 общини – Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар и Смядово.
     Брой обслужвани населени места: 150
     Брой водоизточници: 241 бр. подземни водоизточници, в т. ч. 38 бр. сондажни кладенци, 45 бр. шахтови кладенци, 9 бр. дренажи, 149 бр. каптажи и естествени извори.
     Язовири: 1 (яз. Тича)
     Обслужвана територия: 3 390 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 2367 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 257 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК-Шумен“ ООД обслужва 3 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Шумен, ПСОВ Велики Преслав, ПСОВ Нови пазар.
          "ВиК-Шумен“ ООД обслужва 1 брой Микрофилтрационната озонаторна станция (МФОС) за пречистване на питейната вода за гр. Велики Преслав.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 99,81%, с канализационни услуги – 54,32%, а към края на 2020 г. 51,43% от населението в обслужваната територия ползва услугата "пречистване на отпадъчни води".
     ПСПВ в процес на изграждане: 1 (ПСПВ-Шумен)
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 155
     Брой КПС: 6
     Контакт: гр. Шумен, пл. "Войн“ №1, тел.  0700 500 54, 054 800 664, https://www.vik-shumen.net/
     "ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          ISO 45001:2018"ВиК“ ЕООД – Ямбол
     "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол – Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД.
     ЕИК: 128000893
     Обслужвано население: 116 486 жители в 5 общини – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.
     Брой обслужвани населени места: 110
     Брой водоизточници: 211, от които 197 бр. помпажни и 14 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3 336 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1785 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 235 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ЕООД – Ямбол обслужва 3 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Ямбол, ПСОВ Елхово и ПСОВ Тенево,
          "ВиК" ЕООД - Ямбол не обслужва пречиствателни станции за питейна вода.
     Покритието с водоснабдителни услуги е 100%, с канализационни услуги – 68%. Към месец август 2021 г. 64,3% от населението в обслужваната територия ползва услугата "пречистване на отпадъчни води".
     ПСПВ в процес на изграждане: 0
     ПСОВ в процес на изграждане: 0
     Брой помпени станции за питейна вода: 69
     Брой КПС: 8
     Контакт: гр. Ямбол, ул. "П. Брънеков“ №20, тел. 046 66 23 23, https://www.vik-yambol.com/
     "ВиК“ EООД, гр. Ямбол притежава:
          ISO 9001:2015
          ISO 14001:2015
          BS OHSAS 18001:2007

"ВиК" ЕООД - Исперих
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. Исперих 
(51% собственост на „Български ВиК холдинг“ ЕАД)
ЕИК: 826043803
Обслужвано население: 26097 жители в 3 общини – Исперих, Завет, Самуил
Брой обслужвани населени места: 38
Брой водоизточници: 35
Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 543 км.
Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 0 км.
Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
  • „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ООД гр. Исперих не обслужва пречиствателни станции за отпадъчни води
  • „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ООД гр. Исперих не обслужва пречиствателни станции за питейна вода.
Брой помпени станции за питейна вода: 22
Брой КПС: 0
Контакт: гр. Исперих 7400, ул. Боровец №1, тел: 0800 900 14; имейл: vikisperih@abv.bghttps://vikisperih.com

"ВиК Енерджи Груп"  ЕООД
„ВиК Енерджи груп“ ЕООД се стреми да осигури в съответствие с приложимите законови, регулаторни и клиентски изисквания, устойчиви решения за дружествата от ВиК отрасъла, в сферата на енергийната търговия и услуги, инженеринговите решения за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. 

"ВиК Енерджи Груп" доставя електрическа енергия за ВиК дружествата в състава на "Български ВиК холдинг" ЕАД  

Едноличен собственик на капитала - "Български ВиК холдинг" ЕАД
ЕИК: 206705510

Контакт: гр. София, адрес: бул. „България“ 45, етаж 2, офис 2, e-mail: office@wsenergy.bg, https://wsenergy.bg
 
 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. Силистра (51% собственост на „Български ВиК холдинг“ ЕАД)
ЕИК: 828050351
Обслужвано население: 97 700 жители в 7 общини – Силистра, Алфатар, Дулово, Кайнарджа, Главинци, Ситово и Тутракан
Брой обслужвани населени места: 117
Брой водоизточници: 82 бр.
Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1861 км.
Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 161,683 км.
Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:  З пречиствателни станции за отпадни води — РПСОВ Силистра, СПСОВ Главиница и ГПСОВ Тутракан
„Водоснабдяване и канализация” ООД — гр.Силистра не обслужва пречиствателни станции за питейна вода
Брой помпени станции за питейна вода: 54
Брой КПС: 7
Контакт: Адрес: гр. Силистра, 7500, ул. "Баба Тонка" №19   https://vik-silistra.com/