Информация за обработка на лични данни на кандидатите за работа в „Български ВиК Холдинг“ ЕАД