Конкурси за органи на управление на търговски дружества

Конкурс за избор на Управител ,,Водоснабдяване и канализация'' ООД  гр.Кърджали (11.07.24г.)

- Обявление
- Заявление
- Декларация
- Показатели за оценка


Конкурс за избор на Управител ,,Водоснабдяване и канализация'' ООД  гр.Перник (01.03.24г.)

- Обявление
- Заявление
- Декларация
- Показатели за оценка

-Допуснати кандидати (27.03.2024)
- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 17.05.2024)
- Резултат от конкурса (публикувано на 06.06.2024)


Конкурс за избор на Управител ,,Водоснабдяване и канализация'' ЕООД  гр.София (05.02.24г.)

- Обявление
- Заявление

- Показатели за оценка
-Допуснати кандидати (22.02.2024)
- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 19.03.2024)
- Резултат от конкурса (публикувано на 28.03.2024)Конкурс за избор на Управител ,,Водоснабдяване и канализация'' ЕООД  гр.Пловдив (05.02.24г.)

- Обявление
- Заявление

- Показатели за оценка
-Допуснати кандидати (22.02.2024)
- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 19.03.2024)
- Резултат от конкурса (публикувано на 28.03.2024)Конкурс за избор на Управител ,,Водоснабдяване и канализация'' ЕООД  гр.Ямбол (05.02.24г.)

- Обявление
- Заявление

- Показатели за оценка
- Допуснати кандидати (22.02.2024)
- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 19.03.2024)
- Резултат от конкурса (публикувано на 28.03.2024)


Конкурс за избор на Управител ,,Водоснабдяване и канализация'' ЕООД  гр.Смолян (07.12.23 г.)

- Обявление
- Заявление

- Показатели за оценка
Допуснати кандидати  (03.01.2024 г.) 
- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 06.02.2024)

- Резултат от конкурса (публикувано на 14.02.2024)Конкурс за избор на Управител  ,,Водоснабдяване и канализация'' ЕООД  гр.Стара Загора (07.12.23 г.)

- Обявление
- Заявление
- Показатели за оценка
Допуснати кандидати (03.01.2024г.)

- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 30.01.2024)
- Резултат от конкурса (публикувано на 13.02.2024)Конкурс за избор на членовете на Съвета на Директорите на ВиК ЕАД - гр.Бургас (07.12.23 г.)

- Обявление
- Заявление
- Информация
- Показатели за оценка
Допуснати кандидати (03.01.2024г.) 

- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 23.01.2024)
- Резултат от конкурса (публикувано на 31.01.2024)


Конкурс за избор на членове на Съвета на Директорите на ВиК ЕАД – гр. Бургас (03.11.23 г.)

- Обявление
- Заявление
- Декларация
- Показатели
- Информация за публичното предприятие
- Обявление за прекратяване гр. Бургас


Конкурс за избор на Управител на „ВИК ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ЕООД (14.03.2023 г.)

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати (публикувано на 03.04.2023)
- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 24.04.2023)
- Резултат от конкурса (публикувано на 02.05.2023)

Конкурс за управител на ВиК дружеството в град Благоевград (23.02.2023 г.)

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати (публикувано на 14.03.2023)
- Дата и график за провеждане и събеседване с допуснатите кандидати (31.03.2023)
- Резултат от конкурса (публикувано на 19 април 2023)


Конкурси за избор на членове на съвети на директорите

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Добрич
от 18 януари 2023

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати (публикувано на 6 февруари 2023)
- Дата и график за провеждане и събеседване с допуснатите кандидати (27.02.2023)
- Класиране на кандидатите (27.03.2023)

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Ловеч
от 18 януари 2023

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати (публикувано на 6 февруари 2023)
- Дата и график за провеждане и събеседване с допуснатите кандидати (13.03.2023)
- Класиране на кандидатите (27.03.2023)

Конкурси за управители на ВиК дружествата в градовете Варна, Враца, Габрово, Монтана, Сливен, Търговище и Шумен (23.11.2022 г.)

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Варна
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 17 януари 2023)

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Враца
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (01.03.2023)

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Габрово
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (01.03.2023)

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Монтана
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (01.03.2023)

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Сливен
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (09.03.2023)

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Търговище
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация