Конкурси за органи на управление на търговски дружества

Конкурс за избор на Управител на „ВИК ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ЕООД (14.03.2023 г.)

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати (публикувано на 03.04.2023)
- Дата и график за провеждане на събеседване на допуснатите кандидати (публикувано на 24.04.2023)
- Резултат от конкурса (публикувано на 02.05.2023)


Конкурс за управител на ВиК дружеството в град Благоевград (23.02.2023 г.)

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати (публикувано на 14.03.2023)
- Дата и график за провеждане и събеседване с допуснатите кандидати (31.03.2023)
- Резултат от конкурса (публикувано на 19 април 2023)


Конкурси за избор на членове на съвети на директорите


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Добрич
от 18 януари 2023

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати (публикувано на 6 февруари 2023)
- Дата и график за провеждане и събеседване с допуснатите кандидати (27.02.2023)
- Класиране на кандидатите (27.03.2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Ловеч
от 18 януари 2023

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати (публикувано на 6 февруари 2023)
- Дата и график за провеждане и събеседване с допуснатите кандидати (13.03.2023)
- Класиране на кандидатите (27.03.2023)Конкурси за управители на ВиК дружествата в градовете Варна, Враца, Габрово, Монтана, Сливен, Търговище и Шумен (23.11.2022 г.)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Варна
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 17 януари 2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Враца
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (01.03.2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Габрово
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (01.03.2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Монтана
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (01.03.2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Сливен
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (09.03.2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Търговище
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (01.03.2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Шумен
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (01.03.2023)Конкурси за управители на ВиК дружествата в градовете Кюстендил, Плевен, Пловдив и Хасково (11.11.2022 г.)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Кюстендил
от 11 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 02 февруари 2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Плевен
от 11 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 02 февруари 2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Пловдив
от 11 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 02 февруари 2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Хасково
от 11 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Дата и график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 02 февруари 2023)Конкурси за управители на ВиК дружествата в градовете Видин, Пазарджик, Разград, София и Ямбол (27.10.2022г.)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Видин
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Списък на допуснатите до събеседване кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 19 януари 2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Пазарджик
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Списък на допуснатите до събеседване кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 19 януари 2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Разград
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Списък на допуснатите до събеседване кандидати
- Резултат от конкурса (публикувано на 19 януари 2023)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. София
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати
- Списък на допуснатите до събеседване кандидати
- Ре