Конкурси за органи на управление на търговски дружества

Конкурси за управители на ВиК дружествата в градовете Варна, Враца, Габрово, Монтана, Сливен, Търговище и Шумен (23.11.2022 г.)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Варна
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Враца
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Габрово
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Монтана
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Сливен
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Търговище
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Шумен
от 23 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- ПоказателиКонкурси за управители на ВиК дружествата в градовете Кюстендил, Плевен, Пловдив и Хасково (11.11.2022 г.)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Кюстендил
от 11 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Плевен
от 11 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Пловдив
от 11 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Хасково
от 11 ноември 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидатиКонкурси за управители на ВиК дружествата в градовете Видин, Пазарджик, Разград, София и Ямбол (27.10.2022г.)


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Видин
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Пазарджик
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Разград
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. София
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – гр. Ямбол
от 27 октомври 2022 г.

- Обявление
- Заявление за участие
- Декларация
- Показатели
- Допуснати кандидати