Отворени позиции

Конкурс за СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Финанси“, дирекция „Финансово стопански дейности и управление на собствеността“ в "Български ВиК холдинг" ЕАД

Повече информация тук.

Краен срок за изпращане на документи: 15.03.2023