Божидар Желязков поема управлението на ВиК-Хасково

Инж. Божидар Желязков пое управлението на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково. Той вече е управител на водното дружество, което оперира в областта и се грижи да предоставя услугите „водоснабдяване и канализация“ до над 177 000 потребители в региона.
С цел по-бърза оптимизация на работата на ВиК-Хасково операторът ще се управлява от човек, който добре познава добрите практики и натрупаните проблеми във ВиК дружеството отвътре.
Божидар Желязков е строителен инженер, завършил през 2011 г. Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) със специалност „Водоснабдяване и канализация“. През 2014 г. се е дипломирал в Института по следдипломна квалификация на УНСС с профил „Икономика и организация на ВиК сектора“. Той е и магистър по икономика от УНСС.
Новият управител на ВиК-Хасково започва трудовия си стаж във „ВиК“ ООД – гр. Димитровград. От септември 2011 г. до август 2013 г. е бил технически ръководител в дружеството, а от август 2013 г. до януари 2015 г. – главен инженер на същия воден оператор. От февруари 2015 г. до сега Божидар Желязков работи като ръководител на звено във „ВиК“ ЕООД – гр. Хасково.
През октомври 2021 г. ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД избра инж. Божидар Желязков за управител на ВиК-Хасково. Дружеството е сред дъщерните звена на БВиКХ, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството. 
С назначаването на човек от дружеството начело на ВиК-Хасково, ръководството на БВиКХ разчита инж. Желязков да разработи и представи в спешен порядък концепция с визия за развитие на ВиК оператора, мерки за подобряване на предоставяната ВиК услуга на гражданите, както и да продължи политиката за финансова дисциплина и прозрачност при работата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково.