Борис Бусаров е новият управител на ВиК Хасково

Борис Бусаров е новият управител на „ВиК“ ЕООД – Хасково.
Той бе представен днес от Ивайло Ванков – зам.-председател на УС на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.
„ВиК“ ЕООД – Хасково е дъщерно дружество на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. 
Борис Бусаров сменя Тодор Марков, който управляваше дружеството от 2015 г.
Новият управител на ВиК-Хасково има дългогодишен опит в „Напоителни системи“ ЕАД, като през април 2012 г. е започнал работа като специалист „Контрол   услуги“ в   клон Марица. През 2018 г. е заемал длъжността заместник-управител на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница, а през последната година е   бил „Вътрешен   контрол“ в  Централно управление на дружеството. Борис Бусаров е завършил „Стопанско управление“ във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР). Средното си образование е придобил от Икономическия техникум в Хасково.
Преди да започне работа в „Напоителни системи“ е бил управител на клон и търговски представител на „Ален Мак“ АД –  „Евро Съплай“ ЕАД и „Саранда“ ООД.
Ръководството на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, разчита на Борис Бусаров да представи програма за развитието на дружеството, ключови цели за енергийната ефективност, намаляване на загубите и подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите на Хасково. От новия управител се очаква да изработи и представи публичен план пред обществеността за намаляване на честите аварии, загубите на вода по мрежата и защита на цената на водата.