"Български ВиК холдинг" ЕАД обявява национален конкурс за детска рисунка по повод на международния ден на земята на тема: "С вдъхновение за нашата планета Земя"

„БЪЛГАРСКИ  ВиК ХОЛДИНГ“ ЕАД
ОБЯВЯВА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА НА ТЕМА:
„С ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ”
 
 
Мили деца,
Уважаеми родители,

 
На 22 април е Международния ден на Земята!

Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда. Това е най-големият нерелигиозен празник в света, който е честван от милиони хора. Причината е една – всички ние живеем на единствената планета Земя. Грижата за нашата планета е необходима, за да я защитим и по най-добрият начин и да проправим път към просперитет и добро бъдеще.

През 2023 г. мотото на Международния ден на Земята е „Invest In Our Planet“/„Инвестирайте в нашата планета“, което подчертава колко е важно да посвещаваме нашето време, ресурси и енергия за справяне с изменението на климата и други проблеми на околната среда.


По повод МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 април „Български ВиК холдинг“ ЕАД организира:
Детски национален конкурс за рисунка на тема:
 „С ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ”

 
 1. Цел на конкурса: Да стимулира детското творчество и да даде възможност за изява на младите таланти да отразят по художествен начин обичта си към природата, към планетата Земя, която има нужда от нас, както и ние от нея – трябва да я пазим, за да живеем в хармония с нея.
   
 2. Право на участие: В конкурса могат да се включат ученици от предучилищна група до VI клас. Същите са разделени на възрастови групи, както следва:
I група: от 5-7 г.
II група: от 8-12 г.
 
 1. Условия за участие:
 • Всеки участник представя по една рисунка с кратко послание по темата на конкурса.
 • На гърба на всяка рисунка да бъде записана следната информация: име, презиме, фамилия; възраст; град, представено училище, читалище, детско заведение, школа; ръководител; адрес, телефон за контакти, e-mail адрес.
 • Представените материали не се връщат на участника.
   
 1. Краен срок за изпращане на конкурсните творби: 24.05.2023 г.
   
 2. Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена на имейла за контакти след приключването на конкурса.
   
 3. Най-добрите три творби от всяка възрастова група ще бъдат отличени съответно с първа, втора и трета награда.
   
 4. За оценка на творбите, БВиКХ ЕАД ще покани специализирано жури на доказали своите професионални качества специалисти в областта на изобразителното изкуство.
   
 5. Организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журито.
   
 6. Резултатите от конкурса ще бъдят обявени на интернет страницата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД на 01.06.2023 г.
   
 7.  Вашите творби може да изпращате на адрес:
град София, бул. Гоце Делчев №142, П.К. 1404
(За конкурса „С вдъхновение за нашата планета Земя“)
 

 
Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса „С ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ” 2023 ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива дани.