"Български ВиК холдинг" ЕАД прекратява конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас