Валери Миков ще оптимизира ВиК-Благоевград

          Валери Миков е новият управител на „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград. Той ще оптимизира работата на водното дружество. Миков има задача да стабилизира финансово ВиК-Благоевград, да разработи проекти за модернизация на ВиК инфраструктурата, да въведе иновации и енергийна ефективност в съоръженията.
          Валери Миков е завършил Икономическия университет във Варна, има изкаран курс по „Мениджмънт и маркетинг“ към УНСС, както и мастер клас „Регулиране на водната индустрия: Финансови и инвестиционни решения“ към Американския университет в България. Новият управител на ВиК-Благоевград познава добре работата на дружеството, в което в периода април 2002 – март 2010 г. е бил главен икономист и ръководител „Продажби и инкасо“. От 2011 г. до февруари 2022 г. е бил управител на БД „Спортни имоти“ към Община Благоевград. Започнал е професионалния си път в „Мини Пирин“ ЕООД, където се е трудил 15 г. на различни позиции. 5 г. е бил управител на частни компании.
          Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД разчита на експертизата и опита на Валери Миков в оптималното управление на водното дружество.
          „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.