ВиК Пазарджик ще се управлява от Сергей Стойнов

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД – гр. Пазарджик ще се управлява от Сергей Стойнов. Очаква се той да представи програма за модернизиране на дружеството и подобряване на ВиК услугите за гражданите. ВиК-Пазарджик е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Ръководството на ВиК Холдинга разчита на Стойнов да работи в спешен порядък за програми за въвеждане на реални мерки за енергийна ефективност в подопечното му дружество, на системи за намаляване разходите за електроенергия, на методики за намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа и на проекти за модернизиране на наличната ВиК инфраструктура.
Сергей Стойнов познава натрупаните с години проблеми в региона. От януари 2020 г. до момента той е бил управител на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД – гр. Пещера.  Стойнов познава ВиК-Пазарджик, тъй като е управлявал дружеството от 10.12.2013 г. до 08.01.2015 г., когато е било в процес на ликвидация. Той е бил управител и на „ВиК“ ЕООД – гр. Белово в периода април 2002 г. – май 2005 г. Стойнов е бил общински съветник в гр. Септември от 2007 г. до края на 2019 г., работил е в Община Белово, както и в сферата на телекомуникациите в частния сектор.
Новият управител на ВиК-Пазарджик е завършил Маркетинг и Мениджмънт в Икономическия университет във Варна (1996 – 2000 г.), има придобита квалификация по „Икономика и мениджмънт на ВиК отрасъла“ от УНСС (2014 – 2015 г.), бакалавър е по „Икономика на туризма“ във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив (2017 – 2020 г.), магистър е по „Мениджмънт на човешките ресурси“ от  Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив (2020 – 2021 г.).