ВиК Холдингът подпомага ВиК-Хасково със заем заради рекордните фактури за ток

     „Български ВиК холдинг“ ЕАД отпусна целеви заем на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Хасково с цел справяне с критичната ситуация с натрупаните сметки за електроенергия през последните месеци. Заемът е в размер на 1 964 105 лв. Средствата се отпускат за погасяване на задълженията към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.
     ”ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД в качеството му на Доставчик от последна инстанция (ДПИ) отправи предупреждение за спиране на ел.захранването в административните сгради на "ВиК” ЕООД Хасково.
     От месец август 2021 г. "ВиК” ЕООД Хасково се снабдява с електроенергия на ДПИ, тъй като по обявената обществена поръчка за доставчик на електроенергия, двете явили се компании, се отказаха.
     В момента „ВиК“ ЕООД Хасково е обявило нова обществена поръчка за доставчик на електроенергия. Оферти се приемат до 10 януари 2022 г.