ВиК Холдингът подпомага ВиК-Ямбол със заем заради скъпия ток

          „Български ВиК холдинг“ ЕАД осигурява заем на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол за покриване на натрупаните в края на 2021 г. фактури за електроенергия. Размерът на отпуснатите средства ще е в размер на 638 743 лева. С тях водният оператор ще покрие натрупаните задължения по фактури за месеците ноември и декември 2021 г. към „Мост Енерджи“ АД.
          ВиК дружеството е сред изпитващите затруднения да покриват със собствени средства пристигащите в пъти по-високи сметки за ток заради кризата с цената на електроенергията през втората половина на 2021 г.
          „Български ВиК холдинг“ ЕАД осигурява подкрепа за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол за гарантиране на непрекъснатост на водоподаването към жителите на област Ямбол. Взимат се всички адекватни мерки, за да не се допусне създаване на напрежение сред гражданите.
          „Българският ВиК холдинг“ ЕАД е гарант за стабилност на 23-те дъщерни дружества. Ръководството на ВиК Холдинга работи да не допусне прекъсване на електрозахранването на съоръженията на ВиК дружествата в тежката ситуация с поскъпналата с 300% цена на електроенергията за промишлеността. 
          В момента ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съвместно с екипите на Министерство на финансите и Министерство на енергетиката разработват компенсаторен механизъм за ВиК сектора с план за трайно решаване на проблема.