ВиК Ямбол ще се управлява от Цветан Съйков

"Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол ще се управлява от Цветан Съйков. Той застава начело на водното дружество до провеждането на конкурс.
Цветан Съйков е завършил Икономическия университет във Варна. Има следдипломна квалификация по икономика и мениджмънт на ВиК сектора, както и професионална квалификация за строителен техник.
Познава процеса на работа на "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, където работи от 2011 г. Заемал е позициите специалист „Продажби“, зам.-ръководител отдел „Продажби“ и ръководител отдел „Продажби“ в дружеството. Има натрупан административен опит в Общинската служба за социално подпомагане – Стралджа и Областна администрация Ямбол. Работил е и в частния сектор.
Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД разчита на експертните и организационни умения на Цветан Съйков за въвеждане на иновативни решения във ВиК мрежата на обслужваната от ВиК Ямбол територия, разработване и внедряване на проекти за намаляване на загубите на вода, следване на финансова дисциплина.
"Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.