Водопроводът в Брестовица не се подменя, решават водния проблем с нови проекти

Няма зелена светлина за подмяната на водопровода в с. Брестовица. Инженеринговият проект, изготвен от предишното ръководство на експлоатационното дружеството, е спрян. Той е получил отказ за финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, тъй като не е бил защитен аргументирано.
Не отговарят на истината тиражирани в медиите твърдения за подмяна на тръби там, където няма нужда, категоричен е управителят на "ВиК" ЕООД – гр. Пловдив инж. Огнян Кулишев. Освободеният през август 2021 г. зам.-министър на регионалното развитие Валентина Върбева твърди в публичното пространство, че в момента се подменят тръби без да има необходимост и дава за пример проект за 22 млн. лева за подмяна на водопровода в Брестовица без да има реална нужда от това.
С изцяло нов подход ще се решава проблемът с мангана във водата на с. Брестовица, съобщиха от водното дружество.
Управата на "ВиК" ЕООД – гр. Пловдив не е спирала работа по търсене на решение за отстраняване на проблема и предоставяне на качествена питейна вода и ВиК услуги на населението на с. Брестовица, което наброява близо 4000 жители. На среща с областния управител на Пловдив Ангел Стоев е съгласувано възлагането за обследване на нови водовземни участъци в терени на две общини - Родопи и Стамболийски. При положителен резултат незабавно ще се пристъпи към тяхното изграждане. След това ще се проектира рехабилитацията на довеждащата и разпределителна водопроводна мрежа на селото.
До трайното решаване на проблема „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив и Община Родопи предприеха аварийна мярка за недопускане подаване на некачествена вода към гражданите. Към монтирания филтър е закупена допълнително 50-микронова филтърна мрежа на стойност 9000 лева. Целта е осигуряване на пълна надеждност на работата на водопреносната мрежа. Към момента водата, постъпваща във водопреносната мрежа на селото, е в норма по показател манган, въпреки че е обявена от РЗИ-Пловдив като негодна за консумация.
Междувременно Община Родопи стартира дейности по изграждане на сондаж на нова площадка, която е на около 3 км от старата. При постигане на добри хидроложки резултати с необходим дебит, незабавно ще стартира проектирането на технически проект за изграждане на довеждащ водопровод до ПС втори подем на Брестовица и включване на водата от новия водоизточник в системата.
„ВиК” ЕООД – гр. Пловдив е предприело и действия за реализиране на втори вариант – изграждане на пречиствателна станция за пречистване на мангана при евентуално лоши резултати от новия сондаж. Разговори за осигуряване на финансиране на бъдеща пречиствателна станция са водени със служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и ръководството на Областна администрация - Пловдив.
В дългосрочен план предстои стартиране на процедура от Община Родопи за изготвяне на цялостен проект за подмяна на водопроводната мрежа. При получаване на разрешение за строеж „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив като съвъзложител ще кандидатства пред „Български ВиК холдинг“ за осигуряване на финансиране за реализацията му.
„ВиК” ЕООД – гр. Пловдив е наясно от каква важност е решаването на проблема с водоснабдяването на село Брестовица. Ръководството на водното дружество разработва различни технически решения, с които казусът да получи скоростно окончателно разрешаване.