Иван Иванов застава начело на ВиК-София област

          Инженер със специализация мениджмънт във ВиК сектора ще управлява ВиК-София област. 
          Инж. Иван Иванов е назначен за управител на водното дружество „ВиК“ ЕООД София, което се грижи да доставя непрекъсната чиста питейна вода и канализационни услуги на над 220 000 жители в 22 общини – Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Ботевград.
          Едноличен собственик на капитала на „ВиК“ ЕООД София е „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството. 
Иван Иванов е завършил Техническия университет в София през 2001 г. с образователно-квалификационна степен „магистър – инженер“. Има придобита следдипломна квалификация „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора“ в УНСС – София. 
          6 г. е бил ръководител на район Враца във „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца (2001-2007 г.). От 2007 до 2019 г. е работил в сферата на ВиК в частния сектор, а от 2020 г. до скоро е бил ръководител отдел „Механизация и автотранспорт“ в „Автомагистрали“ ЕАД.
          Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД разчита на компетенциите на инж. Иванов да представи визия за финансова стабилност на водното дружество, план за обновяване на водопроводната и канализационна мрежа за предоставяне на по-качествена услуга на гражданите, както и мерки за намаляване на загубите.
          Инж. Иван Иванов е назначен за управител на „ВиК“ ЕООД София до провеждането на конкурс.