Инж. Антон Гълъбов е новият управител на ВиК-Пловдив

Инж. Антон Гълъбов застава начело на „ВиК – Пловдив” ЕООД  до провеждането на конкурс по реда на чл. 37 от Правилника за прилагане на ЗПП.
Той е специалист с дългогодишен опит в сектора. Завършил е ВИАС със специалност „Хидромелиоративно строителство”. Заемал е длъжностите проектант в СЕП „Водно стопанство“, ръководител на експлоатационен район Пловдив, зам. - ръководител на „ПСОВ“ Пловдив към „ВиК“ ЕООД и ръководител на „Производствено – техническо направление“ ВиК ЕООД, гр. Пловдив. Има дългогодишен опит в страната и чужбина като експерт „Водоснабдяване и канализация“.
Основание за смяната на ръководството е незадоволителното финансово управление през последните две години.