Инж. Георги Василев е новият управител на ВиК-Смолян

          Инж. Георги Василев е новият управител на „ВиК“ ЕООД Смолян. Има над 30-годишен стаж като ВиК инженер. Завършил е ВИАС – София с образователно-квалификационна степен инженер магистър „ВиК мрежи и съоръжения“. Има завършен курс „Ръководене на общински водни и канални компании; организация и мениджърски концепции за предприятия; техническа експлоатация на съоръжения и мрежи; финансиране и рефинансиране на инвестиции по инфраструктура“ в гр. Магденбург, Германия.
          Започнал е професионалния си път във „ВиК“ ЕООД Смолян през 1991 г. В периода 1993 – 1997 г.  е бил началник отдел „Производствено – технически“ във водното дружество. На два пъти е бил управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Смолян (1997-1998 г. и 2002-2006 г.). Инж. Георги Василев е бил член на Управителния съвет на Българската асоциация по водите (БАВ). Бил е ръководител на екипи по реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи, на водния цикъл на гр. Тервел, на три градски пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Арда – Мадан, Рудозем и Златоград, на рехабилитацията и доизграждането на канализационната и водоснабдителната мрежи на гр. Монтана, на интегрирания воден проект на агломерация град Смолян и др.
          „ВиК“ ЕООД Смолян е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
          Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД очаква от инж. Георги Василев да разработи проекти за подмяна на амортизираните водопреносна и канализационна мрежи, с които да се намалят загубите на вода и да се предоставя по-качествена ВиК услуга на населението, да спазва финансова дисциплина и за разработи пакет от мерки за внедряване на енергийна ефективност в поверените му съоръжения.
          Инж. Георги Василев е назначен до провеждането на конкурс.