Инж. Емил Томов застава начело на ВиК Шумен

Инж. Емил Томов застава начело на „ВиК – Шумен“ ООД. Той поема управлението на дружеството  до провеждането на конкурс.
„ВиК – Шумен“ ООД е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Държавата чрез ВиК Холдинга държи 51% от капитала на дружеството, останалите 49% от акциите са разпределени между общините в областта.
Емил Томов има богат опит във ВиК сектора. Той е възпитаник на Висшия институт по архитектура и строителство в гр. София (сега УАСГ), от където има придобита квалификация строителен инженер – хидромелиоративно строителство. Магистър е и по „Право“ от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
В началото на кариерата си се е занимавал с проектиране на ВиК мрежи и съоръжения, както и със строителство на инфраструктурни обекти. От 1990 до 1992 г. е бил зам.-директор на „Хидромелиорации“ АД, клон. Велико Търново. В периода 1992 – 2001 г. е бил управител на ВиК „Йовковци“, гр. Велико Търново, като има кратко прекъсване 1999 – 2000 г., когато е бил зам.-областен управител на Област Велико Търново.
От юли 2012 г. до декември 2014 г. е бил ръководител на проект по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ – „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод, с. Първамайци“ към Община Горна Оряховица. В периода 2015 г. – юни 2021 г. е работил в община Горна Оряховица като Главен специалист ВиК, а в последствие като Главен експерт в Междинното звено по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. От януари 2016 г. до началото на юли 2022 г. е бил ВиК експерт (Главен инженер) в Асоциацията по водоснабдяване и канализация – Велико Търново.  
Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД разчита на инж. Емил Томов да довърши в срок големия проект по ОПОС, който „ВиК Шумен“ ООД изпълнява в момента. Експертизата на новия управител във ВиК сектора ще бъде водеща и в разработването на проекти за обновяване на ВиК мрежата в област Шумен за осигуряването на качествена питейна вода за населението с използването на нови технологии, въвеждането на модели за енергийна ефективност, внедряване на иновации за намаляване на авариите, разходите за електроенергия и загубите на вода.