Инж. Климент Тодоров е новият управител на ВиК Плевен

Инж. Климент Тодоров застава начело на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен. Той е ВиК инженер „Мрежи и съоръжения“, възпитаник на УАСГ – гр. София. Инж. Климент Тодоров работи във ВиК-Плевен от 2012 г. Преди да поеме управлението на дружеството е бил Ръководител Пречистване – Главен технолог в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Божурица.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Ръководството на ВиК Холдинга разчита новият управител на водното дружество да следва финансова дисциплина, да внедри системи за намаляване на разходите за електроенергия, да разработи и предложи проекти за модернизиране на водопреносната и канализационната мрежи, да предприеме стъпки за намаляване на загубите на вода и др.
Инж. Климент Тодоров е завършил Техникум по строителство „Никола Фичев“ – гр. Плевен. Дипломирал се е като строителен инженер в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София с придобита квалификация „ВиК инженер „Мрежи и съоръжения“ през 2004 г. Инж. Климент Тодоров започва професионалния си път в строителни фирми в частния сектор като технически ръководител, отговарял е за организацията и управлението на строителни обекти.
Във ВиК сектора влиза в средата на 2012 г. В структурата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен 9 г. е бил Ръководител Пречистване – Главен технолог в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Божурица.