Инж. Марио Нешев ще управлява „Кюстендилска вода“

          Инж. Марио Нешев ще управлява „Кюстендилска вода“ ЕООД. Водното дружество е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Марио Нешев застава начело на „Кюстендилска вода“ ЕООД до провеждането на конкурс за управител на дружеството.
          Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД очаква от новия управител да изготви план за финансово оздравяване на дружеството и засилване на инвестициите в подмяна на водопроводната и канализационна мрежа. Целта е да се гарантират качествени питейна вода и ВиК услуги на гражданите.
          Марио Нешев е дипломиран инженер от МЕИ - София. През последните 12 г. е бил ръководител „Хидротехнически район Дупница“ в „Напоителни системи“ ЕАД, Клон „Струма-Места“.
          Започнал е кариерата си в БТК ЕАД, където е работил 12 г. на различни позиции – бил е техник, началник район, директор „Технологичен район Дупница“. В периода 2000 – 2001 г. е бил зам.-областен управител на Кюстендил. Бил е управител, главен инженер и регионален директор на различни компании.