Инж. Румяна Янчевска е новият управител на ВиК-Смолян

Инж. Румяна Янчевска е новият управител на ВиК-Смолян ЕООД. Тя ще разработи краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитие на ВиК услугите на оператора, който е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Очаква се инж. Янчевска да представи план за намаляване на загубите на вода в мрежата в региона, за внедряване на мерки за енергийна ефективност, за план за подобряване на качеството на предлаганите ВиК услуги. Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще следи за внедряването на иновативни системи в дружеството и спазване на финансовата дисциплина във ВиК-Смолян ЕООД.
Инж. Румяна Янчевска е от гр. Смолян, завършила е Природо-математическата гимназия „Васил Левски“ в родния си град. Дипломира се като строителен инженер по промишлено и гражданско производство във Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) в гр. София през 1984 г. Започва трудовия си стаж в Строително-монтажен комбинат (СМК) – гр. Смолян. От 1994 до 2003 г. работи на различни позиции в сферата на строителството в „Перелик“ ЕАД, „Перелик“ АД, „СМК Перелик“ ООД в Смолян.
От декември 2003 г. до септември 2007 г.  е зам.-кмет на Община Смолян, от септември до ноември 2007 г. е била вр. и. д. кмет на Община Смолян. В следващите 4 г. отново е зам.-кмет на Смолян с ресор Административна дейност в сферата на строителството и ЗУТ. В биографията й следват 3 месеца, в които отново е назначена за вр. и. д. кмет на Смолян през есента на 2011 г.
От 01.10.2013 г. до 31.07.2015 г. е заемала длъжността „Експерт „Обществени поръчки“ в Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД гр. София, в периода август 2015 г. – септември 2019 г. е била Ръководител ПТО клон Смолян в „ИСА 2000“ ЕООД. От края на 2019 г. до встъпването й в длъжност като управител на ВиК-Смолян е била управител и инженер-консултант по управление в „Стройтехконсулт“ ЕООД, гр. Смолян.
Инж. Янчевска има следдипломна специализация „Информационни технологии и приложна математика“ в Технически университет – София, завършила е и курс за обучение на отговорници по качеството на изпълнение на строителството в Строителен квалификационен център към Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване “Подкрепа“ – София.
Била е ръководител на шест проекта, финансирани от Оперативни програми и фондове на Европейския съюз.
Инж. Янчевска е ръководила проекти, финансирани от Републиканския бюджет, общински бюджети, ПУДООС и др. в областта на ВиК и екологията - като водоснабдяване на с. Момчиловци (висока зона), канализация на с. Стойките, довеждащи колектори и инженеринг–реконструкция и доизграждане на главен събирателен канал в КК Пампорово, пълен воден цикъл на гр. Смолян и др. Била е в ръководството на проекти в областта на териториално-устройственото планиране като ПУП на КК Пампорово, на к.я. Смолянски езера, к.я. Райковски ливади, к.я. Хайдушки поляни, к.я. Момчил юнак.