Уточнение по повод ВиК аварии на територията на Община Нова Загора

Във връзка със зачестилите през последния месец аварии на водопреносната мрежа в община Нова Загора и прекъсване на водоподаването към селата  Стоил Войвода, Езерово, Загорци, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял Кладенец и Радецки, „ВиК-Сливен“ ООД уверява, че аварийните екипи не са спирали работа по отстраняването на компрометираните съоръжения и възстановяването на водоподаването към населението.
Аварийните екипи ще работят до късно тази вечер (11 април 2022 г.) по отстраняването на възникнала авария в петък вечер. Заради работата им днес част от посочените села бяха с прекъснато водоподаване. Жителите на засегнатите села ще имат течаща питейна вода от утре сутрин (12 април 2022 г.). 
„ВиК-Сливен“ ООД поднася извинения на засегнатите от прекъснатото водоподаване граждани. С ясното съзнание, че всеки български гражданин има право на достъп до качествена питейна вода, водното дружество полага своевременно всички усилия да осигури ВиК услуги на жителите на обслужваната територия.
В защита на обществения интерес „ВиК-Сливен“ ООД е длъжно да информира гражданите за причините за възникналите 3 големи аварии в рамките на месец:
 - Зачестилите аварии възникват по магистрален водопровод Ф 820 мм от ЦПС „Червенаково“ до гр. Раднево в района на кв. „Шести“ в гр. Нова Загора. Върху трасето на магистралния водопровод има изградени незаконни постройки и самонастанили се лица и цели семейства.  Посредством магистралния водопровод се осъществява водоснабдяването на гр. Нова Загора и други 12 населени места от община Нова Загора.
 - През 2020 г. и 2021 г. по този водопровод са възникнали и отстранени по една повреда. На много места по водопровода „ВиК-Сливен“ ООД е разположило ултразвукови разходомери и датчици за налягане, които дистанционно предават информация в диспечерски пункт ЦПС „Червенаково“ и диспечерски пункт в гр. Сливен. По този начин диспечерите поддържат най-добри условия за работа в различните участъци на водопровода.
 - За жалост, металът на водопровода е на 50 години, което е предпоставка, въпреки доброто управление на системата, да има повишена вероятност от повреди, както се случи и през последните седмици. На няколко пъти длъжностни лица на ВиК оператора откриха течове в квартал „Шести“ на гр. Нова Загора, което е причината в продължение на четири дни в осем села от община Нова Загора да няма вода.
 - Отстраняването на една повреда  в кв. “Шести“, където всичките постройки са незаконно построени и сервитута на водопровод 800 мм е изцяло нарушен, протича така:
  • Повредата обикновено е под незаконна сграда или в двора й, което означава, че трябва да се работи внимателно, за да не се разруши постройката. Това е причина за изключително бавната работа на аварийните групи, които внимават при изкопните работи да запазят максимално целостта на постройката.
  • В този случай аварийните екипи работят три пъти по-бавно, отколкото когато повредата е извън населено място.
  • Затруднение създават и острите реакции на местното население и възникващите словесни престрелки с аварийните екипи. Къщите в кв. „Шести“ на Нова Загора са долепени една до друга, разстоянието между тях е малко. За отстраняване на авария в кв. „Шести“ трябва да работят два багера – малък на „ВиК-Сливен“ ООД и друг верижен. Малкият багер прехвърля товара на верижния, а той от своя страна ги изнася. Преди приключване на заварките се изрязва люк, през който се заварява отвора по дъното на тръбата. Това е още една причина за забавяне на работата.
През годините ръководството на „ВиК-Сливен“ ООД е водило разговори с управата на община Нова Загора, по време на които е поставяло многократно въпроса за трудното възстановяване целостта на водопровода поради нарушени сервитути. Последното писмо до Община Нова Загора с молба да се предприемат действия по премахването на незаконните постройки в очертанията на сервитутната ивица на трасето на магистралния водопровод в района на кв. „Шести“ в гр. Нова Загора, е от 2020 г.  Сезирани са и ДНСК и Окръжна прокуратура – Сливен с молба за действия по компетенция.
По настояване на кмета на Община Нова Загора, „ВиК-Сливен“ ООД смени повече от 8 км. водопровод по улици, които бяха асфалтирани.
„ВиК-Сливен“ ООД положи и огромни усилия агломерация Нова Загора да попадне в проект, финансиран по ОПОС. В момента се изпълняват работи по реконструкция на ПСОВ, на водопроводна мрежа и канализация в гр. Нова Загора на стойност 30 млн. лв.
Трайно решение на проблема може да се постигне. За целта е необходимо изместване на водопровода от кв. „Шести“ в гр. Нова Загора, за което „ВиК-Сливен“ ООД е възложило изработването на работен проект. За реализирането му ще се търси финансиране.
Предвид гореизложеното, „ВиК-Сливен“ ООД отново поднася своите извинения на жителите на селата от Община Нова Загора за причиненото неудобство и благодари на гражданите за разбирането за положените усилия за разрешаването на проблема.
 
С уважение,
Екипът на „ВиК-Сливен“ ООД